صفحه ۷۵

مرحوم حاج سید محمد هاشمی

س: از سایر علما و فضلای آن موقع اصفهان اگر کسی را به خاطر دارید بفرمایید.

ج: از جمله کسانی که آن موقع مطرح بود و ما با ایشان مانوس بودیم مرحوم حجه الاسلام آقای سید محمد هاشمی متوفای سال 1359 ه. ش پدر آقای سید هادی هاشمی بود، ایشان از شخصیتهای آن وقت به شمار می‎رفت و معروف بود و برای ایشان احترام قائل بودیم و ایشان هم گاهی از من احوال می‎پرسید و دلجویی می‎کرد چون می‎دید که من بچه طلبه ای هستم که درس می‎خوانم و گاهی اشکالات درسهایم را از ایشان می‎پرسیدم.

مرحوم شیخ محمد علی حبیب آبادی

از جمله دیگر اساتید من مرحوم حجه الاسلام شیخ محمد علی حبیب آبادی متوفای سال 1396 ه. ق، مدفون در تخت فولاد اصفهان. بود، ایشان از بزرگان آن زمان بود و در "مدرسه نیم آورد" مغنی و حاشیه تدریس می‎کرد، مغنی ایشان مخصوصا خیلی معروف بود، به اغراق می‎گفت "علم ما کان و ما یکون " در مغنی است،من پیش ایشان مغنی و حاشیه خواندم.

مرحوم آیت الله سید مهدی حجازی

از جمله شخصیتهای دیگر آقای سید مهدی حجازی بود که من به معیت حجه الاسلام آقای حاج آقا یحیی فقیه ایمانی یک مقداری از رسائل " مبحث اجماع " را پیش ایشان خواندیم، آدم ملا و متدینی بود، ایشان آدمی بود که زود عصبانی می‎شد، یک وقتی یادم هست آن اوایل که سن و سال من کم بود به ایشان گفتم آقا این ختم انعام دلیلی دارد؟ سندی دارد؟ گفتند بله، مرحوم مجلسی می‎گوید حدیث آن

ناوبری کتاب