صفحه ۷۳۸

اعتراض به تشکیل دادگاه ویژه روحانیت

س: آیا راجع به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و یا دادگاه ویژه روحانیت با حضرتعالی صحبت نشده بود؟

ج: نه،با من صحبت نشده بود و من اینها را مخالف قانون اساسی می‎دانم، دادگاه ویژه روحانیت خلاف قانون اساسی است، در قانون اساسی هست که مرجع همه تظلمات دادگستری است، ولی فقیه فقط می‎تواند رئیس قوه قضائیه را مشخص کند، ولی اینکه بیاید یک تشکیلات جدا درست بکند آن هم به صورت دربسته که هر کاری دلشان می‎خواهد بکنند این کار خلاف قانون اساسی است. افرادی که کار می‎کنند، خرجهایی که می‎شود با این وضع اقتصادی مملکت، اینها همه خلاف قانون اساسی و ظلم به مردم است؛ و در زمان مرحوم امام، ایشان در پاسخ به نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای قانون اساسی و هماهنگی با آن تاکید کردند و این تشکیلات فرا قانونی را به خاطر زمان جنگ ذکر کردند، ولی مشاهده می‎شود بعد از ایشان هنوز هم این روند ادامه دارد.

س: آیا احکام آنها شرعی است ؟

ج: احکام آنها هم شرعی نیست، شنیدم که یکی از قضات همین دادگاه ویژه به یک نفر -که روحانی نیست و به اتهام ارتباط با من بازداشت شده بود- گفته بوده: "پرونده شما هیچ چیز که قابل تعقیب باشد ندارد فقط یک نامه به آیت الله خامنه ای بنویس تو به بکن "؛ او گفته من کاری نکرده ام که تو به کنم، بعد همین قاضی آمده است چهار سال زندان به همین آقا داده است ! خوب آقای قاضی تو که می‎گویی در پرونده چیزی نیست که زندان داشته باشد چرا این فرد را به چهار سال زندان محکوم کرده ای ؟! چنین حکمی آیا شرعی است ؟

س: گو یا یک بار آقای بجنوردی در زمانی که عضو شورای عالی قضایی بود به امام پیشنهاد کرده بود که در دادگستری یک شعبه ای به این مساله یعنی رسیدگی

ناوبری کتاب