صفحه ۷۳۳

ج: بله اگر گالیندوپل می‎آمد اینجا من حرفهای زیادی برای گفتن داشتم برای اینکه در این شرایط هم نسبت به من فشار هست هم نسبت به مردم، ولی من دیدم اگر اینها بیایند وما بخواهیم همه حرفها را بزنیم بالاخره یک مقدار پرده دری می‎شود، باید اصل این انقلاب باقی بماند و جوری نشود که از صحبتهای ما علیه اصل انقلاب بهره برداری بشود؛ و اگر هم انسان بخواهد پیش آنها مسائل را نگوید و مسامحه کند آن هم درست نیست، برای اینکه آنها منعکس می‎کنند که فلانی هم چیزی برای گفتن نداشت و معنای این حرف این بود که هیچ اشکالی وجود ندارد و در ایران حقوق انسانها حفظ می‎شود و آزادی هم هست. بالاخره برای من دوران امر بین محذورین بود، از یک طرف اگر می‎خواستم چیزی نگویم این معنا تثبیت می‎شد که همه چیز در ایران درست است و اگر می‎خواستم بگویم پرده دری بود و دلمان نمی خواست که به اصل انقلاب و اصل نظام اسلامی و کشور ضربه بخورد؛ روی این اصل من ملاقات با آنها را نپذیرفتم. البته از آن طرف هم معلوم نیست که آنها صددرصد مدافع حقوق انسانها باشند، آنان شعارهای آزادی و حقوق انسانها را سر می‎دهند ولی بسا پشت پرده ایادی ای هست که به همین بهانه می‎خواهند اصل اسلام و کشوری را که به اسم اسلام است زیر سئوال ببرند و بگویند اسلام با حقوق انسانها مخالفت دارد، اینها بسا در این مایه ها هم باشند.

سخنرانی سال 71 و حمله نظامیان به بیت

س: حضرتعالی در 21 بهمن سال 71 سخنرانی مهمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ایراد فرمودید که متعاقب آن در روز جمعه 23 بهمن گروههای فشار پس از نماز جمعه به حسینیه و دفتر حضرتعالی حمله کرده و با پرتاب سنگ و شعارهای مستهجن اقدام به تهدید نمودند، و روز شنبه 24 بهمن نیز به محل درس یورش آورده و عده ای از شاگردان را مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت نمودند، شنبه شب نیز نیروهای نظامی زیادی ضمن محاصره منطقه به حسینیه و دفتر حضرتعالی هجوم آورده و خسارات زیادی را وارد ساختند؛ لطفا ضمن بیان

ناوبری کتاب