صفحه ۷۲۶

مسائل جهان اسلام هم چیزی نیست که فقط من در آنها مسئولیت داشته باشم، این وظیفه همه مسلمانان است که نسبت به مسائلی که در جهان اسلام می‎گذرد بی تفاوت نباشند و از مسلمانان و مظلومان جهان حمایت کنند؛ و روی همین اساس است که هر وقت احساس می‎کنم حرف من ممکن است موثر باشد در باره مسائل و مشکلات جهان اسلام موضعگیری می‎کنم و تذکراتی را که به نظرم لازم می‎رسد بیان می‎دارم.

(پیوستهای شماره 193 الی 216)

دخالت در امور سیاسی

س: بر اساس آنچه می‎گویند در نامه ‏68/1/6 آمده، مرحوم امام حضرتعالی را از دخالت در امور سیاسی نهی کرده اند، بفرمایید آیا چنین نهیی وجود داشت یا نه ؟

ج: در این نامه -بر فرض صحت انتساب آن به امام - به من توصیه شده که در هیچ کار سیاسی دخالت نکنم؛ در حالی که -همان گونه که در فصل دهم گذشت - آیت الله خمینی در تحریر الوسیله در باب صلات جمعه راجع به خطبه جمعه می‎گویند: "اگر کسی بگوید دین از سیاست جداست نه دین را شناخته نه سیاست را". سیاست بر مبنای آنچه معمول دنیاست یعنی حقه و تزویر و اینکه عواطف انسانی و همه چیز را انسان کنار بگذارد، این سیاست جزو دین نیست؛ ولی عقیده ما این است که دین اسلام مشحون از سیاست است و حکومت و سیاست جزو بافت اسلام است، اگر به کسی بگویند در سیاست دخالت نکن معنای آن این است که تو دین نداشته باش، و اصولا دفاع از مظلوم و امر به معروف و نهی از منکر جزو دین است و نمی شود به کسی گفت شما دین نداشته باش، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه افراد است و هر کس هم ساکت و بی تفاوت باشد گناه کرده است.

گذشته از اینکه این گفته با آنچه در نامه ‏1/8 آمده و توصیه شده که "نظام و حوزه از نظرات شما استفاده کنند" در تعارض است، زیرا قرار نیست که نظام در شکیات و سهویات نماز یا در مسائل حیض و نفاس از نظرات من استفاده کند.

ناوبری کتاب