صفحه ۷۲۵

نمایند و به اندازه قدرت ترتیب اثر بدهند.

در حدیث معتبر از رسول خدا (ص) نقل شده: "من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم "کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب "الاهتمام بامور المسلمین و النصیحه لهم و نفعهم "، حدیث 1 هر کس صبح کند در حالی که به امور مسلمانها اهتمام ندارد مسلمان نمی باشد. "امور" جمع "امر" است و جمع مضاف مفید عموم است، و معمولا کلمه "امر" به کارهای مهم اجتماعی و سیاسی اطلاق می‎شود. این وظیفه ای است که بر عهده مسلمانها گذاشته شده و هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از عمل به این وظیفه اجتماعی باز دارد.

و باز از رسول خدا (ص) نقل شده: "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته " بخاری، جلد 1، صفحه 160، کتاب الجمعه؛ و نسبت به این وظیفه اجتماعی، علما و دانشمندان مسئولیت سنگین تری دارند.در خطبه شقشقیه نهج البلاغه خطبه سوم نهج البلاغه از کلام امیرالمومنین (ع) می‎خوانیم: "و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم " و آنچه خدا پیمان گرفته بر عهده علما که در برابر شکم خوارگی ستمکاران و گرسنگی ستمدیدگان ساکت و بی تفاوت نباشند. ظاهرا این شکم خوارگی و گرسنگی کنایه از مطلق تعدیات و تجاوز به حقوق است که از ناحیه قشری از جامعه نسبت به دیگر از ضعفا و مظلومین انجام می‎شود و علما در برابر این بی عدالتیها مسئولیت دارند.

بالاخره ما باید میان "ما بالذات " و "ما بالعرض " فرق بگذاریم، هرچه باشد این انقلابی است که همه مردم در آن شرکت داشتند و بسیار برای آن سرمایه گذاری و مجاهدت شده است و مردم این همه در راه آن شهید و جانباز داده اند و چقدر به مردم وعده داده شده است، و لذا همه در برابر آن مسئولیت داریم؛ از طرف دیگر من همه زندگیم را وقف این انقلاب کرده ام و کسی که برای به ثمر رسیدن چیزی زحمت کشیده باشد و در رشد و پرورش آن خون دل خورده باشد همواره برای حفظ آن دلسوزی می‎کند. بالاخره من این بی مهریها و اجحافها را به حساب اشخاص می‎گذارم نه به حساب اصل انقلاب، دفاع از اساس اسلام و جمهوری اسلامی و حقوق مردم را وظیفه خود می‎دانم.

ناوبری کتاب