صفحه ۷۱۸

بعد دیدم در کتاب مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی -در جلد اول - آمده است که این روایات را آقای حاج شیخ ابراهیم امینی در جلسه خواند و آقای خامنه ای هم گفته است: "واقعا باید این روایات علاج بشود، این جوابی که جناب آقای یزدی فرمودند که اعلمیت یعنی اعلمیت به اداره امر، نه این انصافا خلاف ظاهر است، علاوه بر اینکه افقهیت و فیهم من هو افقه منه و فیهم من هو اعلم منه، این را حالا آقایان علما و فضلا فکر کنند و یا برایش علاجی بکنند حالا یا از لحاظ دلالت یا از لحاظ سند یک کاری برایش بکنند".مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 1، ص 194

باید گفت علاجش این است که آقایان بر طبق این روایات مستفیضه عمل کنند، اگر این روایات متواتر نباشد اقلا مستفیض "روایت مستفیض " روایتی است که حداقل ازسه طریق از معصوم نقل شده است، ولی به حدی نرسیده است که موجب یقین و اطمینان شود. "روایت متواتر" روایتی است که طرق نقل آن، به حدی است که موجب اطمینان می‎شود. می‎باشد؛البته نظر آیت الله خمینی هم پیش از این جریانات همین بود، استفتائی از ایشان هست که ایشان فرموده اند مرجعیت و رهبری با هم هست چون هر دو باید اعلم و افقه باشند. استفتائی لبنانیها از ایشان کرده اند: "هل تفصلون بین المرجعیه الدینیه و القیاده السیاسیه و ان یکون المقلد غیر القائد " و ایشان در جواب نوشته اند: "بسم الله الرحمن الرحیم، لاتفصیل بینهما و لیست ولایه القیاده السیاسیه الاللمجتهد الجامع لشرائط التقلید".مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 1، ص 176

اتهام جدایی از امام و نظام

س: پیش از ماجرای برکناری حضرتعالی، برخی رسانه های تبلیغاتی که در داخل و خارج کشور فعالیت داشتند به طور مستقیم و غیر مستقیم روی خط جدایی و فاصله حضرتعالی از امام و از نظام تبلیغ می‎کردند و القا می‎کردند که یک چنین روندی وجود دارد و گو یا جو را برای این توهم آماده می‎کردند، به نظر شما چه انگیزه ای از القای این خط وجود داشت و چرا حضرتعالی شخصا و یا دفتر شما این القا را تکذیب نمی کردید؟

ناوبری کتاب