صفحه ۶۹۸

س: پس اینکه گفته می‎شود حکم ولی فقیه در یک مساله ای حتی برای سایر مجتهدین هم حجت شرعی است چیست ؟

ج: آن یک مساله دیگری است، اینکه بگوید این آدم خوبی است یا آدم بدی اینکه حکم نیست، حداکثر اینکه قول او در حکم یک شاهد باشد و نه بیشتر از آن، عمده این است که انسان نباید یک نفر غیر معصوم را بت بکند، "الجاهل اما مفرط او مفرط" و متاسفانه بسیاری از افراد گرفتار افراط و تفریط هستند.

وصیتنامه حضرت امام (ره)

س: در جریان وصیتنامه معروف حضرت امام از حضرتعالی دعوت شد که در جلسه ای که بدین منظور تشکیل شده بود شرکت کنید، لطفا مشروح این قضیه را توضیح بفرمایید؛ و نیز شنیده شده که وصیتنامه ای از مرحوم امام نزد حضرتعالی بوده است، آیا چنین چیزی صحت دارد یا نه ؟

ج: من قبلا از مضمون وصیتنامه الهی - سیاسی ایشان -که الان چاپ شده است - اطلاعی نداشتم، یک روز مرا دعوت کردند که بیایید آنجا، من رفتم یک عده دیگر هم بودند، بعضی از اعضای شورای نگهبان هم بودند، مثلا آقای حاج آقا لطف الله صافی بودند، آقای مهدوی کنی بودند، آقای هاشمی و آقای خامنه ای بودند، من هم نمی دانستم قضیه از چه قرار است، امام گفتند: "این وصیتنامه من است و یک نسخه از آن را ببرید در مجلس، یک نسخه از آن را هم ببرید مشهد "، آقای مهدوی کنی را مسئول کردند که آن را ببرند مشهد که در کتابخانه حضرت رضا (ع) حفظ شود، بعد امام فرمودند: "شما چند نفر هم این نسخه را ببرید در مجلس ". من گفتم: "البته بدون من چون من معذورم "، ایشان گفتند: "بله افراد دیگر بروند"، البته هیچکس نمی دانست که در آن وصیتنامه چه چیزهایی نوشته شده و اگر دیگران هم می‎دانستند من نمی دانستم، این راجع به آن وصیتنامه معروف.

اما یک بار دیگر در آن خانه محله عشقعلی که بودیم یک روز آقای سید سراج الدین

ناوبری کتاب