صفحه ۶۹۳

اعتراضات پنهان و آشکار مردمی

س: با وجود اینکه حضرتعالی در نامه ‏68/1/7 همگان را به حفظ آرامش دعوت فرمودید گو یا در گوشه و کنار به صورتهای مختلف اعتراضاتی از سوی مردم انجام پذیرفت که اوج آن در نجف آباد و به صورت تظاهرات و اعتراضات خیابانی بوده است؛ در این زمینه اگر مناسب می‎دانید توضیحاتی بفرمایید.

ج: من با اینکه در نامه خود به مردم تذکر داده بودم که در مقابل تصمیم امام (ره) عکس العمل نشان ندهند شنیدم مردم نجف آباد تظاهرات کرده اند و - چنانکه نقل شد - برخی از مسئولین و از جمله استاندار وقت اصفهان نظر داده بودند که سپاه به مردم حمله کند که در نتیجه جمعی کشته می‎شدند،لذا من به مردم نجف آباد نامه ای نوشتم و به وسیله آقای دری که در آن زمان رئیس دفتر من بود به نجف آباد فرستادم و آقای دری گفتند من به زحمت آنان را از تصمیمی که داشتند منصرف کردم و به وسیله خواندن نامه مردم را قانع کردم. بعدا شنیدم که آیت الله موسوی اردبیلی در سمت امامت جمعه تهران اهمیت نامه مرا یادآور شده اند.

پیوست شماره 178:

پیام معظم له به مردم شهید پرور نجف آباد مبنی بر ضرورت حفظ آرامش و وجوب اطاعت از حضرت امام خمینی

بسم الله الرحمن الرحیم

برادران و خواهران شهرستان شهید پرور نجف آباد دامت توفیقاتهم

پس از سلام، شنیده شد به عنوان حمایت از اینجانب در نجف آباد تحرکاتی رخ داده و کارهای ناشایسته ای انجام شده در صورتی که من در پیام خود از همه برادران و خواهران تقاضا کردم در مورد تصمیم مقام معظم رهبری نباید کاری انجام و یا کلمه ای بر زبانها جاری شود زیرا اطاعت از مقام معظم رهبری بر همه لازم و واجب است. مواظب

ناوبری کتاب