صفحه ۶۹

مرحوم آیت الله حاج سید علی اصغر برزانی

یکی از اساتید من آیت الله آقای حاج سید علی اصغر برزانی از علمای اصفهان بود، خدمت ایشان یک مدتی رسائل خواندم، من یادم هست که صفحه اول رسائل را ده پانزده روز گفت، هر چه "قطع طریقی و موضوعی " از این طرف و آن طرف در حفظ داشت برای ما گفت، درس آقای نایینی را دیده بود و شاگرد ایشان بود. البته در اصفهان عمده درس سطح ما نزد آقای حاج شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی بود.

شخصیت مرحوم آیت الله سید محمد مدرس نجف آبادی

س: در آن زمان سطح علمی حوزه علمیه اصفهان در چه حدی بود و از علمای مشهور اصفهان چه کسانی را به یاد دارید؟

ج: در آن زمان تعداد طلبه ها در اصفهان کم بود و تقریبا علمای بزرگ از دنیا رفته بودند؛ یکی از علمای مشهور اصفهان در آن زمان مرحوم آیت الله حاج سید محمد مدرس نجف آبادی بود که حاشیه بر کفایه ایشان به چاپ رسیده است، ایشان از شاگردان خوب مرحوم آخوند خراسانی بودند و در مدرسه جده بزرگ درس خارج اصول می‎گفتند، درس خارج ایشان شلوغترین درس در آن زمان بود و فضلای اصفهان در درس ایشان شرکت می‎کردند.

فقیه بزرگوار آیت الله سید علی آیت نجف آبادی

یکی دیگر از علمای مهم در آن زمان مرحوم آیت الله حاج سید علی آیت نجف آبادی متوفای سال 1362 ه. ق، مدفون در تکیه تویسرکانی تخت فولاد اصفهان. بود، مرحوم حاج سید علی روزی چهار پنج تا درس می‎گفت، هم درس شوارق می‎گفت هم درس خارج فقه و هم درس خارج اصول؛ درس ایشان بعد از درس

ناوبری کتاب