صفحه ۶۸

می‎کرد و می‎گفت: همه نصیحتهای حاج میرزا علی آقا را که مربوط به خوردن و خوابیدن است خوب از بر کرده ای !. یک روز در اصفهان من در حجره آن مرحوم در مدرسه صدر مهمان ایشان شدم به نان و دوغ، ایشان در ضمن نقل کردند که شبی خواب دیدم قیامت شده و هر کسی را به جایی فرستادند و به من گفتند این باغ هم مال تو، باغ زیبایی بود ولی من در عالم خواب در باغ قدم می‎زدم و از روی حسرت می‎گفتم: علی آقا، آخر حیوان مردی و تو را روی آب و علف رها کردند.

عالم بزرگوار آیت الله حاج آقا رحیم ارباب و حاج شیخ جواد فریدنی

س: آیا حضرتعالی در اصفهان اساتید دیگری هم داشتید؟

ج: در اصفهان این اواخر پیش مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب یکی از علمای برجسته اصفهان بودند که در جمادی الثانی 1297 ه. ق در اصفهان متولد شدند و در 18 ذی الحجه 1396 ه-. ق از دنیا رحلت فرمودند و در تخت فولاد در کنار گلزار شهدای اصفهان مدفون می‎باشند؛ ایشان فقط به هنگام نماز عمامه می‎گذاشتند و قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه بودند، و خود در اصفهان نماز جمعه برقرار می‎کردند. یک مدتی پنج شنبه و جمعه ها منظومه منطق می‎خواندیم، ایشان از علمای معروف اصفهان بود، معمم هم نشده بود، ایشان هم در ریاضیات خیلی وارد بود هم در فلسفه، و ما می‎رفتیم پیش ایشان منظومه منطق را می‎خواندیم. یک آقای دیگر که من الان اسمش را یادم نیست در مدرسه میرزا حسین بود یک مدتی هم خدمت ایشان منظومه منطق خواندیم، و مدتی نیز نزد حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ جواد فریدنی قسمتی از منظومه حکمت را خواندم؛ ایشان در منطق و فلسفه خیلی مسلط بود. من به همراه جناب حجه الاسلام آقای حاج آقا یحیی فقیه ایمانی در " مدرسه الماسیه اصفهان " نزد ایشان منظومه حکمت می‎خواندیم.

ناوبری کتاب