صفحه ۶۷۳

پیوست شماره 172:

نامه مورخه ‏68/1/6 منتسب به امام خمینی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای منتظری

با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه ای برایتان می‎نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. شما در نامه اخیرتان نوشته اید که نظر تو را شرعا بر نظر خود مقدم می‎دانم خدا را در نظر می‎گیرم و مسائلی را گوشزد می‎کنم. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرالها و از کانال آنها به منافقین می‎سپارید صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید، شما در اکثر نامه ها و صحبتها و موضعگیریهاتان نشان دادید که معتقدید لیبرالها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند، به قدری مطالبی که می‎گفتید دیکته شده منافقین بود که من فایده ای برای جواب به آنها نمی دیدم، مثلا در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‎بینید که چه خدمت ارزنده ای به استکبار کرده اید. در مسئله مهدی هاشمی قاتل شما او را از همه متدینین متدین تر می‎دانستید و با اینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پیغام می‎دادید که او را نکشید، از قضایای مثل قضیه مهدی هاشمی که بسیار است و من حال بازگو کردن تمامی آنها را ندارم. شما از این پس وکیل من نمی باشید و به طلابی که پول برای شما می‎آورند بگویید به قم منزل آقای پسندیده و یا در تهران به جماران مراجعه کنند بحمد الله از این پس شما مسئله مالی هم ندارید. اگر شما نظر من را شرعا مقدم بر نظر خود می‎دانید (که مسلما منافقین صلاح نمی دانند و شما مشغول به نوشتن چیزهایی می‎شوید که آخرتتان را خرابتر می‎کند) با دلی شکسته و سینه ای گداخته از آتش بی مهری ها با اتکا به خداوند متعال به شما که حاصل عمر من بودید چند نصیحت می‎کنم دیگر خود دانید.

1 - سعی کنید افراد بیت خود را عوض کنید تا سهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدی هاشمی و لیبرالها نریزد.

2 - از آنجا که ساده لوح هستید و سریعا تحریک می‎شوید در هیچ کار سیاسی

ناوبری کتاب