صفحه ۶۶۳

نامه مورخه ‏68/1/6 منسوب به امام

س: بعد از نامه ‏68/1/4 حضرتعالی، گو یا نامه تندی منسوب به امام در تاریخ ‏68/1/6 برای شما ارسال شده بود که هیچ تناسبی با نامه حضرتعالی نداشت؛ بفرمایید مضمون این نامه چه بود و آیا اکنون اصل آن را در اختیار دارید؟

ج: نامه مورخه ‏68/1/6 منسوب به امام نامه تندی بود، اگر چه خود آنها بعدا از دفتر امام تلفن کردند و از قول امام گفتند که به هیچ وجه منتشر نشود و آقای نوری پشت تلفن گفت که بیت امام می‎گویند: "ما این نامه را پاره کردیم شما هم پاره کنید، اگر این نامه به دست کسی افتاد از بیت شما به دست افراد رسیده است " ولی بعد به چند نحو بین افراد منتشر شد که هیچ کدام جز یکی از آنها مطابق اصل نامه نبود؛ البته اگر این نامه منتشر می‎شد این طور نبود که فقط به ضرر من باشد، ضرر آن برای خود امام بیشتر بود؛ اشتباه بعضی افراد این است که نظرشان نسبت به اشخاص یا به نحو تفریط است یا به نحو افراط، آیت الله خمینی مجتهد بودند، فیلسوف بودند، عارف بودند، رهبر انقلاب بودند، شجاع بودند، با تقوا بودند اما ایشان هم مثل بقیه یک انسان بودند، مخصوصا در آن شرایطی که آخر کار ایشان پیدا کرده بودند، در این اواخر ایشان بیمار بودند، سرطان داشتند، اعصابشان ناراحت بود و تقریبا از مردم منعزل شده بودند؛ یکی از افرادی که با من مربوط است و با آقای فلاحیان - قائم مقام وقت وزیر اطلاعات - هم مربوط بود نقل می‎کرد که آقای فلاحیان گفت: "این یکی دو سال آخر ما هر کاری با امام داشتیم با احمد آقا حل می‎کردیم و به اسم امام منعکس می‎کردیم، ما اصلا دسترسی به امام نداشتیم می‎رفتیم با احمد آقا مطرح می‎کردیم و بعد می‎آمدیم به عنوان امام مطرح می‎کردیم ". واقع مطلب این بود و بسیاری از مواقع از نام امام سوء استفاده می‎شد.

نویسنده نامه ‏68/1/6

س: یکی از مسائل جنجالی و بحث برانگیز که در سالهای اخیر مطرح بوده این است که آیا نامه ‏1/6 واقعا از امام است و به خط ایشان نوشته شده است یا اینکه

ناوبری کتاب