صفحه ۶۶۰

می‎کند. البته ممکن است بعضی از افراد ناراضی بازداشتی یا آزاد به دلائل و انگیزه های سیاسی و غیره -که قطعا از حضرتعالی پوشیده نیست - اظهاراتی نموده باشند که لازم است انگیزه ها و شرائط آنان بررسی شود و قهرا قابل اعتماد و استناد نخواهد بود.

3 - اینجانب تا حال معتقد بوده ام که تذکرات و انتقادات من نه فقط موجب تضعیف نظام نمی شود بلکه از این نظر که اکثریت مردم را امیدوار ساخته و مسئولین را نیز درصدد رفع نواقص و توجه بیشتر به مسائل می‎سازد، موجب تقویت انقلاب و نظام هم می‎باشد. مع ذلک اگر حضرتعالی تشخیص می‎دهید که این شیوه به مصلحت نیست و موجب تضعیف نظام و انقلاب می‎باشد اینجانب شرعا نظر حضرتعالی را بر نظر خود مقدم می‎داند و هیچ گاه غیر از خیر اسلام و انقلاب را در نظر نداشته ام.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
‏68/1/4 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب