صفحه ۶۵۴

روشن و حد و مرز مشخصی داشتند و نه معصوم بودند، هر دو اشتباهات داشتند، من آنچه را حق تشخیص می‎دادم عمل می‎کردم؛ من خودم را اهل نظر می‎دانستم، هم در مسائل اسلامی و هم در مسائل سیاسی، بی مطالعه هم نبودم و از کانالهای مختلف در جریان مسائل قرار می‎گرفتم.

س: اما در عین حال در جریاناتی که بعدا پیش آمد اینها حق شناسی نکردند و همین روزنامه رسالت بیشترین جوسازی را علیه شما داشت.

ج: آنها قدرشناسی کردند یا نکردند مساله دیگری است ولی در آن مقطع من وظیفه خودم را انجام دادم، من با توهین به افراد و عمامه برداری و جنگ آخوندی مخالف بودم.

سخنرانی بهمن 1367 و مصاحبه با ستاد دهه فجر

س: حضرتعالی در بهمن ماه سال 1367 یک سخنرانی و یک مصاحبه داشتید که موجب ناراحتی وابستگان به بیت مرحوم امام شده بود و ظاهرا ایشان نیز ناراحت شده بودند، مضمون آن سخنرانی و انگیزه جنابعالی چه بود؟

ج: هنگامی که ما تازه از زیر بار هشت سال جنگ تحمیلی با آن وضع رقت بار نجات یافته بودیم و از نظر اقتصادی نیز کاملا در فشار بودیم برنامه های زیاد و پر هزینه ای را به عنوان جشنهای 22 بهمن اعلام کرده بودند که به نظر من بسیاری از آنها مبتذل و تبذیر بیت المال بود. من از باب تذکر در یک سخنرانی گفتم: "اگر جشن برای یادآوری اهداف انقلاب و توجه به کارکرد گذشته و جبران اشتباهات باشد بسیار خوب است، ولی اگر فقط تشریفات و کارهای مبتذل و پرهزینه باشد کار خلافی است... ما بسا در جنگ و برخی از کارها اشتباهاتی داشته ایم و هر کار خلافی تو به دارد".

(پیوست شماره 161)

سخنرانی مرا با سانسور شدید پخش کردند، و در همان ایام مصاحبه مفصلی نیز با ستاد دهه فجر داشتم (پیوست شماره 162) و ظاهرا نزد مرحوم امام جوسازی زیادی

ناوبری کتاب