صفحه ۶۵۰

پیوست شماره 160:

متن یادداشت برخی از گفتگوها با حضرت امام خمینی در آخرین ملاقات با ایشان

بسمه تعالی

1 - الان زمزمه استقراض و سرمایه گذاری خارجی شروع شده در صورتی که وابستگی اقتصادی به طور یقین وابستگی سیاسی و فرهنگی را به دنبال دارد، و من می‎ترسم در این زمینه نیز از حضرتعالی مایه بگذارند.

2 - بهترین سرمایه دولتها اطمینان مردم به دولت و تفاهم متقابل است ولی متاسفانه دولت ما به مردم ماشین فروخت و نداد، سکه فروخت و نداد، اجازه داد با ارز آزاد جنس وارد کنند و در فروش و توزیع کارشکنی کرد، و بالاخره اطمینان مردم را سلب کرد. دولت و مسئولین به کشورهای جهان سوم وعده ها دادند و تخلف کردند، و به افراد زندانی با همه مقدمات عفو و بخشش ها داده شد و سپس نقض گردید، و بدون فعالیت جدید اعدام شدند.

3 - من نه ضد انقلابم و نه عوامم که موازین اسلامی راندانم و نه از اوضاع جهان بی اطلاعم و نه ساده اندیشم هر چند بعضی گمان می‎کنند، و نه طالب مقامی بوده و هستم.

حضرتعالی با یک چهره ملکوتی و مقبولیت عامه به ایران برگشتید و اصیلترین و بهترین انقلاب را خوب رهبری کردید و بنده و امثال بنده دلمان می‎خواست قداست و اهداف عالیه حضرتعالی حفظ شود، و من به سهم خود بر حسب احساس وظیفه در این راه کوشش می‎کردم، و با ضد انقلاب و تندروها و نادانان برخورد می‎کردم و جلو خیلی کارها را می‎گرفتم، ولی احساس شد که نه حضرتعالی مایلید و نه مسئولین و وابستگان حضرتعالی، لذا به احترام حضرتعالی کنار رفتم در حالی که در ارگانها و سطوح مختلف دروغهای بی حساب و توجیه های غیر منطقی و ظلمها و پرونده سازیهای روشن را مشاهده می‎کنم و متاسفانه به نام حضرتعالی؛ نظام کشور الان به شخص حضرتعالی وابسته است آن هم نه فقط از روی ایمان بلکه قسمت زیادی از راه ترس.

ناوبری کتاب