صفحه ۶۴۷

رفقایشان در همان اطلاعات مانع این کار شده اند، ولی آنان را از کارشان برکنار کرده اند؛ بالاخره بر حسب آنچه نقل شد یک چنین قضیه ای بوده است. البته شاید آقای محمدی گیلانی خیلی خوشش نمی آمد که نام ایشان در این جریان ذکر می‎شد و لذا من هم در آن صحبت به طور کلی از قول یکی از علمای تهران این قضیه را نقل کردم.

(پیوست شماره 159)

امام خمینی: شما برج بلند اسلام هستید

س: گو یا حضرتعالی در دیدار مهمی که در حضور سران سه قوه و نخست وزیر با مرحوم امام داشتید ایشان از شما تجلیل زیادی فرموده بودند، لطفا جزئیات این ملاقات را توضیح بفرمایید.

ج: در یکی از ملاقاتها که شخص من با ایشان بودم فرمودند: "من شنیده ام وقتی رئیس جمهور آمریکا می‎خواهد صحبت کند ششصد نفر صحبت او را چک می‎کنند وقتی ما یک کلمه حرف می‎زنیم در دنیا منعکس می‎شود"، می‎خواستند بفرمایند در سخنرانیها دقت بیشتری بشود، من گفتم: "شما صحیح می‎فرمایید ولی خود حضرتعالی این کار را انجام می‎دهید؟" گفتند: "نه، من هم اشتباه می‎کنم ". در یکی دیگر از ملاقاتها که مسئولین هم بودند من راجع به کارهای آقای ری شهری و مصاحبه ای که انجام داده بود صحبت کردم و به ایشان گفتم: "ایشان مدارس ما را که همه طلبه های درسخوان و جبهه رفته و مقلدین شما هستند کانونهای فساد معرفی کرده است و..."، خلاصه من ناراحت بودم و اعتراض کردم که چرا این کارها به این شکل صورت گرفته، ایشان شروع کردند به عذرخواهی کردن که: "شما برج بلند اسلام هستید، شما مرا ببخشید، اشتباه شده است و"...، بعد از همین ملاقات بود که احمد آقا گفت: "امام تا به حال از هیچکس عذرخواهی نکرده "، من گفتم: "چه فایده ای دارد؟! آقای ری شهری در تلویزیون و مطبوعات کار خودش را کرده، مدرسه های ما را کوبیده، حیثیت افراد را از بین برده، افراد زیادی از دوستان و شاگردان مرا تحت عنوان ارتباط با سید مهدی بازداشت و زندان کرده و الان امام در

ناوبری کتاب