صفحه ۶۲۰

اتهام حمایت از منافقین و لیبرالها

س: مساله دیگری که به شما نسبت داده شده این است که شما از منافقین و لیبرالها حمایت می‎کرده اید، اصولا مبنای این نسبت چیست ؟ آیا حضرتعالی موضعگیری خاصی داشتید که اینها چنین نسبتی را به شما داده اند؟

ج: بعد از جریان مرصادنامه ای از امام گرفته بودند که منافقین سرموضع را در زندانها اعدام کنند و پس از تعطیل کردن ملاقاتهای زندانیان به طور کلی با این نامه چنانکه نقل شد حدود دو هزار و هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر را - تردید از من است - اعدام کردند، من راجع به این موضوع دوتا نامه به امام نوشتم که ظاهرا همینها زمینه این اتهام شده است.

من همیشه زندانبانها و مسئولین زندان را از برخورد غیر اسلامی با زندانیان برحذر می‎داشتم، من به زندانها نماینده می‎فرستادم که زندانها را بازرسی کنند که اخلاق اسلامی در آنها رعایت شود و به زندانیان ظلم نشود و حقوق آنها پایمال نگردد، درست است که یک کسی زندانی ما شده ولی نباید به او ظلم بشود هر چند - به قول آقایان - از منافقین باشد، آقایان انصاری نجف آبادی و محمدی یزدی مدتها نماینده من در زندانها بودند و به شکایات زندانیان رسیدگی می‎کردند؛ خلاصه من با تندرویها مخالف بودم نسبت به هر کسی که می‎خواست باشد، حتی تعبیر به " منافق " هم صحیح نیست. این حدیث در کتاب جهاد وسائل الشیعه است: "ان علیا(ع) لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الی الشرک و لا الی النفاق و لکنه کان یقول: هم اخواننا بغوا علینا"وسائل الشیعه، کتاب الجهاد، باب 26 از ابواب "جهاد العدو و ما یناسبه "، حدیث 10: "حضرت علی (ع) هیچیک از کسانی را که با او می‎جنگیده اند به شرک و نفاق متهم نمی کرد بلکه می‎فرمود: اینان برادران ما هستند که بر ما طغیان کرده اند"، حالا ما با اندک چیزی افراد را به انواع برچسبها متهم می‎کنیم.

درباره حمایت از نهضت آزادی هم یک روز خود این آقایان از امثال آقای مهندس بازرگان تعریف و تمجید می‎کنند و آنها را تا عرش بالا می‎برند و امام می‎گوید هر کسی با آنها مخالفت کند از ولایت خدا دور است، یک روز هم به این شکل

ناوبری کتاب