صفحه ۶۱۰

بود.البته من از جزئیات این جریانات خبر ندارم و نمی خواسته ام وارد این مسائل بشوم.

س: حضرتعالی در یکی از نامه های خود خطاب به آقای ری شهری نوشته اید: "بر حسب اطلاع از بعضی منابع موثق مسائل مهمتری پشت این صحنه وجود دارد و محتمل است جنابعالی وجه المصالحه شده باشید" (پیوست شماره 148)، به نظر حضرتعالی آن مسائل پشت پرده چه چیزهایی بوده است ؟

ج: همین مطالبی که عرض کردم، هدف اصلی من بودم نه سید مهدی، شاید هدف اصلی تثبیت موقعیت آینده احمد آقا بود، هدف اصلی تعقیب کنندگان داستان سید مهدی لوث کردن دامن بزرگان بود نه پاک کردن دامن بزرگان، هدف اصلی " ولایت بر فقیه " بود نه " ولایت فقیه ".

یکی از کارهایی که آقایان کردند این بود که گفتند امام فرموده: "فلانی اگر می‎خواهد یک نفر را بفرستد برود در جریان پرونده باشد که به این افرادی که بازداشت شده اند ظلمی صورت نگیرد"، من به آقای کروبی گفتم شما از طرف من بروید در جریان مسائل باشید، ولی آقای کروبی نرفت، شاید احمد آقا اجازه نداده بود در این مساله وارد شود.

مصاحبه سید مهدی و چگونگی اقاریر و اعترافات

س: همان گونه که مستحضر هستید مدتی پس از بازداشت سید مهدی، مصاحبه ای جنجالی از وی گرفتند و همراه با تبلیغات وسیع از طریق صدا و سیما پخش کردند، و آن گونه که معلوم شد هدف اصلی آن مصاحبه تضعیف بیت و دفتر و مدارس و بلکه زیر سئوال بردن شخص حضرتعالی بوده است؛ به نظر شما سید مهدی چگونه و در چه شرایطی حاضر شد آن مطالب خلاف واقع را بیان کند؟ و اساسا به نظر حضرتعالی اقاریر و اعترافات یک نفر زندانی در زندان و زیر بازجویی تا چه اندازه می‎تواند سندیت داشته باشد؟

ناوبری کتاب