صفحه ۶۰۳

هنگام قتل مرحوم آقای شمس آبادی من در زندان اوین بودم و آنچه را من در زندان شنیدم این بود که آقای شمس آبادی تبلیغات زیادی علیه مرحوم امام و شهید جاوید و... انجام می‎دهد و ایادی ساواک هم به آن دامن می‎زنند و این کار در نجف آباد و قهدریجان زیاد انجام می‎شد؛ قهدریجان از نظر جمعیت مانند یک شهر است و دارای دو محله می‎باشد و بین دو محله از قدیم رقابتهایی وجود داشته، محله آسید هادی و

ناوبری کتاب