صفحه ۵۹۹

خوبی بود اما مدارس ما با آن همه برنامه های خوب و اعزام به جبهه و شهید که داشت مورد اشکال امام بود؟!من یک نامه به امام نوشتم که در آن آمده بود:شما اگر روی مدارس ما نظر داشتید خوب بود یک بار به من می‎گفتید، یک کلمه از من می‎پرسیدید، خوب بود احمد آقا وضعیت آنها را از من می‎پرسید! اصلا مدارس ما جایی بود که از اهداف و نظرات امام دفاع می‎کردند.الان هم به نظر می‎رسد این برنامه ها را که راه می‎اندازند دادگاه ویژه در راس آن است و یک خط مهمی هم در اطلاعات با آنها همراهی می‎کند و گو یا همه اینها از خارج از این تشکیلات هدایت می‎شوند، و هدف تمام آنها هم انتقام گرفتن از انقلاب و انقلابیون می‎باشد.

درهمین روزها می‎بینیم که دانشجویان خط امام که سفارت آمریکا را به تصرف خود درآوردند همه اینها را به یک بهانه ای داغون می‎کنند، بعضی از آنها را بازداشت و زندان کردند؛ افراد دیگری که در انقلاب نقش اساسی داشتند، و پیش از پیروزی انقلاب محکوم به زندان ابد بودند، کتک خورده بودند، به بهانه های مختلف برای اینها پرونده سازی می‎شود، از کار برکنار می‎شوند، آخرش هم بسا معلوم خواهد شد که دستهای دیگری در این قضایا بوده است، می‎خواهند به دست کسانی که در انقلاب نقشی نداشتند از نیروهای انقلاب انتقام بگیرند.

این حرفی که اینها می‎زنند که شما با کل اطلاعات مخالف بوده اید حرف بی اساسی است، من خودم در کتاب ولایت فقیه یک فصل مستقل راجع به مبحث استخبارات که همان اطلاعات است آورده ام؛ اصل تشکیلات اطلاعات یک چیز ضروری است، بچه های خوب هم در اطلاعات هستند. اطلاعاتی که ما توقع داریم اینکه از روی اسلوب صحیح باشد، اطلاعاتی که گردانندگان آن عاقل و متدین و با تجربه و دلسوز باشند، موازین شرع را رعایت کنند و با آبروی افراد بازی نکنند،نه این اطلاعاتی که آقایان درست کرده اند و به عنوان یک ابزار بچه های خوب و نیروهای انقلاب را با آن می‎کوبند و به بهانه های واهی برای بزرگان پرونده سازی می‎کنند؛ اطلاعات باید کارش فقط اطلاع رسانی باشد نه دخالت در همه شئون کشور. اطلاعات یک سازمان در بسته مخوف و پیچیده ای شده بود که هیچ نیرویی از خارج آن حتی مرحوم امام بر آن نظارت نداشت و از داخل آن بی اطلاع بودند، و علاوه بر بودجه بی حسابی که از بیت المال کشور در اختیار آنان گذاشته می‎شد دست به تجارت و

ناوبری کتاب