صفحه ۵۹۸

نماز جمعه گفته بود:" رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای با ظلم و ظالم مخالفند و با ظالم جدا مبارزه می‎کنند"، در صورتی که در بهمن 1371 حدود هزار نفر به فرماندهی آقای روح الله حسینیان شبانه آمدند اینجا، بیش از پنج ساعت منطقه و خانه ما را محاصره کردند، همه چیز را غارت کردند، هستی ما را غارت کردند، رعب و وحشت در همه محله ایجاد کردند، هنوز هم که هنوز است وسایلی که از اینجا برده اند نداده اند، و آن کسی هم که فرمانده این عملیات بوده به جای اینکه به عنوان ظالم با او مخالفت کنند روزبه روز به او مقام و قدرت می‎دهند! آقای یزدی که رئیس قوه قضائیه است دائم می‎گوید: "هیچ جا در دنیا مثل کشور ما آزادی نیست، محاکمات علنی است و افراد وکیل می‎گیرند و هیات منصفه هست !"، خوب ما که می‎بینیم افراد را سری محاکمه می‎کنند بعد هم به هرچه می‎خواهند او را محکوم می‎کنند، آقایان چرا حرفهایی می‎زنند که خودشان می‎دانند دروغ است ؟ در همان ایام که اتهامات و دروغهای بی اساس را با چاپ کتاب و جزوه و به وسیله روزنامه ها و تریبونها در جامعه القا می‎کردند احمد آقا فرزند من نامه ای به آقای یزدی نوشت که طبق معمول نامه اش بی جواب ماند.

(پیوست شماره 141)

من گناهم این بود آنچه را که درک می‎کردم و می‎دانستم که شعارهای دروغی است و کارهای غلطی است برای اینکه قداست جمهوری اسلامی و قداست امام و روحانیت باقی بماند اینها را می‎گفتم و به مرحوم امام می‎نوشتم بلکه از آن جلوگیری شود، ولی متاسفانه آقایان این حرفهای دلسوزانه را طور دیگری تفسیر می‎کردند،من بنا را بر این گذاشته بودم که جمهوری اسلامی است و صداقت و رفاقت در کار است، نه اینکه اغراض و دستها و اهداف دیگری در کار است؛ حالا می‎خواهند اسمش را سادگی بگذارند، بگذارند!

مدارس ما را که از بین بردند از بهترین مدارس قم بود؛ آقای ری شهری آمد در تلویزیون مصاحبه کرد که بله امام از دست این مدارس ناراحت بوده است، در حالی که این قدر مدارس مخالف انقلاب یا بی تفاوت در قم بود که اصلا اسم آقای خمینی هم در آنها قدغن بود و حاضر نبودند افرادی را به جبهه بفرستند، به نظر آقایان آنها مدارس

ناوبری کتاب