صفحه ۵۵۰

و این رقابت باعث می‎شود که تحرک و نشاط سیاسی در جامعه به وجود بیاید و نیروهای بیشتری در مسائل سیاسی ورزیده شوند و از آنها برای اداره کشور استفاده شود، اگر بنا شود کارها فقط دست دوسه نفر باشد و جلوی رشد افکار و افراد گرفته شود نتیجه این می‎شود که کارها پیش نرود و کشور به عقب برگردد.متاسفانه در افکار بعضی از ما ایرانیها این معنا هنوز وجود دارد که فقط یک نفر باید کارها را اداره کند و افراد نسبت به امور کشور بی اطلاع و بی تفاوت باشند،و یا فقط کارهای او را مورد تایید قرار دهند؛ در حالی که این درست نیست، یک نفر اگر خودش هم آدم وارد و کار آزموده ای باشد ولی ممکن است افرادی که کارها را به آنها محول می‎کند آدمهای کار آزموده ای نباشند و از پیش امتحانشان را پس نداده باشند، و تا زمانی که افراد با تجربه متدین مشخص شوند لطمه های جبران ناپذیری به جامعه می‎خورد؛ ولی اگر حزب باشد افراد در طول کارهای تشکیلاتی و عملی آزمایش خود را پس می‎دهند و نظرات آنها از قبل منعکس شده و شناخته شده است و مردم با شناخت کامل به آنان رای می‎دهند. وقتی که احزاب سیاسی آزاد نداشته باشیم مردم نسبت به رجال سیاسی مذهبی شناخت کامل پیدا نمی کنند و قهرا هنگام انتخاب نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور گرفتار گروههای خلق الساعه و تبلیغات مبتذل آنان می‎گردند.

(پیوست شماره 117)

انتخابات آزاد

س: یکی از مواردی که در قانون اساسی بیان شده است مساله نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی است؛ حضرتعالی به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی لطفا توضیح بفرمایید که منظور از این نظارت چیست و آیا مقصود " نظارت استصوابی " است ؟

ج: عبارت اصل 99 قانون اساسی " نظارت بر انتخابات " است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیت آنان، و این کار به عهده وزارت کشور است که شرایط

ناوبری کتاب