صفحه ۵۴۳

تعیین نماینده در دانشگاهها

س: حضرتعالی نمایندگانی در دانشگاهها و انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی دانش آموزان داشتید، بفرمایید هدف از این نمایندگیها چه بود و چه انتظاراتی از آنان داشتید؟ آیا در جریان کارهای آنها قرار می‎گرفتید؟ سیستم اجرایی این تشکیلات چگونه بود؟

ج: برای گسترش مبانی و مسائل اسلامی در این مراکز معمولا افرادی از خودشان مراجعه می‎کردند و درخواست می‎کردند که افرادی را در این مراکز داشته باشیم، در ارتباط با دانشگاهها یک بار آقای دکتر سروش، آقای دکتر شریعتمداری و دونفر دیگر از آقایان به عنوان ستاد انقلاب فرهنگی به من مراجعه کردند و می‎گفتند اگر بخواهیم دانشگاههای ما اسلامی باشد باید یک نظارتی بر آنها باشد، گفتند ما خدمت امام هم رفته ایم ایشان به شما محول کرده اند؛ شما افرادی را به عنوان نماینده ولی فقیه در دانشگاهها بگذارید که دانشگاه بر اساس موازین اسلامی اداره شود. من هم افرادی را برای این منظور مشخص کردم، بعد کم کم کار آنها توسعه پیدا کرد، آقایان محمدی گیلانی، جنتی و محفوظی به عنوان شورای مرکزی مشخص شدند، آقایان نمایندگان جلسات سالانه داشتند و گاهی به صورت دسته جمعی از دانشگاههای مختلف به اینجا می‎آمدند و من تذکراتی به آنها می‎دادم، البته گاهی در کار دانشگاه دخالت می‎کردند یا در کار رئیس دانشگاه دخالت می‎کردند که سعی می‎کردم جلوی این تندرویها را بگیرم (پیوست شماره 112)، خلاصه پیشنهاد آن توسط ستاد انقلاب فرهنگی بود، مرحوم امام به من محول کردند و من افرادی را برای دانشگاهها معین می‎کردم؛ و البته بعد از قضایای برکناری طی نامه ای از آقایان فوق خواستم که از بیت امام استفسار کرده و کارشان را با صلاحدید و با هماهنگی آنها انجام دهند.

(پیوست شماره 113)

ناوبری کتاب