صفحه ۵۱۵

تولیت شرعی و قانونی دانشگاه امام صادق (ع)، دارالشفاء و...

س: حضرتعالی اکنون که قائم مقامی و مسئولیت رهبری را بر عهده ندارید آیا از نظارت شرعی بر تاسیسات دارالشفاء و دانشگاه امام صادق (ع) و تشکیلات مرکز جهانی علوم اسلامی (طلاب خارج از کشور) و مدرسه های رسول اکرم (ص) و امام باقر(ع) و بعثت که همه با همت حضرتعالی تاسیس شد و تولیت شرعی و قانونی آنها با حضرتعالی است منصرف شده اید و تولیت آن را به دیگران محول فرموده اید یا اینکه خود را متولی شرعی اینها می‎دانید؟

ج: آن روزها می‎گفتند "ما را از مدرسه بیرون رفتیم "، حالاهم "ما را از مدرسه بیرون رفتیم "! جریان چگونگی تاسیس و اهداف ایجاد اینها را من پیش از این گفتم، و عرض کردم که دانشگاه امام صادق (ع) از نظر حقوقی به ثبت رسیده و در اسناد آن رئیس و یکی از افراد هیات موسس آن من هستم؛ من برای اداره آنجا به آقای مهدوی کنی حکم دادم که کارهای آنجا را اداره کنند و افرادی را هم به عنوان هیات امنا معرفی کردم که یکی از آنها آقای خامنه ای بود، و هنگامی که ایشان رئیس جمهور بود آقای یزدی به جای ایشان در جلسات شرکت می‎کرد، یکی از مواد اساسنامه این تشکیلات این بود که جلسات هیات امنا در حضور ریاست عالیه تشکیل شود که قبل از این حوادث معمولا می‎آمدند قم و در منزل من جلسات تشکیل می‎شد، تا اینکه وقتی این حوادث اتفاق افتاد آقایان رفته بودند پیش آقای خامنه ای و جلسه ای تشکیل داده بودند، در این جلسه گفته بودند به آقای مهدوی اختیاراتی داده شود که دیگر لزومی نداشته باشد مرتب با هیات امنا جلسه تشکیل شود، چون طبق اساسنامه باید جلسات در حضور من تشکیل می‎شد ولی چون آمدن آنها به خانه من برای آنها محذور داشت این راه را مطرح کرده بودند که هیات امنا اختیاراتی به آقای مهدوی بدهند که خود ایشان دانشگاه را اداره کند، همچنین گفته بودند اگر از این راه نشود ما از راه دیگری مساله را درست می‎کنیم، لابد منظور این بوده که ما با اختیارات ولایت فقیه این قضیه را درست می‎کنیم یعنی آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه به آقای مهدوی اختیارات می‎دهند! آقای خانیان و آقای نوید که زمین خود را برای این

ناوبری کتاب