صفحه ۵۰۹

تاسیس مرکز فرهنگی در لندن

مورد دیگری که مناسب است در اینجا عنوان شود اینکه مدتها حجه الاسلام آقای فاضل هرندی نماینده من در اروپا بودند، به کمک من و تصدی ایشان یک کلیسا در لندن -که در معرض فروش بود- خریده شد برای اینکه کانون فرهنگیان و مرکز تجمع دانشجو یان ایرانی در لندن باشد، و اینک در اختیار دانشجو یان می‎باشد.

تاسیس مرکز تربیت مدرس برای دانشگاهها

س: حضرتعالی در مدرسه دارالشفاء مرکزی برای تربیت استاد در دانشگاهها تاسیس فرمودید، لطفا راجع به جزئیات این مساله توضیح بفرمایید.

ج: نمایندگانی که من در دانشگاهها داشتم -چون دانشکده های متعدد وجود داشت - برای تهیه استاد مناسب در زمینه های معارف اسلامی با مشکل مواجه بودند، برای تدریس در دانشگاهها به افراد با سواد و همه جانبه ای نیاز بود که باید یک سری معلومات دیگری هم به غیر از معلومات حوزه داشته باشند، لذا گفتیم افرادی در حوزه برای این کار تربیت شوند و برای آنها متناسب با رشته هایی که می‎خواهند در دانشگاهها تدریس کنند کلاسهایی گذاشته شود، روی این اصل این مرکز را تاسیس کردیم؛ اتفاقا همین دیروز آقای دکتر احمد احمدی (عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول فعلی همین مرکز تربیت مدرس) آمده بود پیش من و می‎گفت من به شما بشارت بدهم که در میان روحانیونی که برای تدریس در دانشگاهها معرفی شده اند بهترین افرادشان همین افرادی هستند که از این مرکز فارغ التحصیل شده اند.

بازسازی مدرسه دارالشفاء

س: راجع به چگونگی بازسازی و مخارج ساختمان دارالشفاء هم توضیحاتی بفرمایید.

ناوبری کتاب