صفحه ۵۰۴

قم بسیار کم است "؛ آقایان هر دو شرطرا پذیرفتند ولی بعد آقایان امیرحسینی نسبت به اموال ادعای وراثت کردند و شکایت نمودند و بالاخره نه خمسی داده شد و نه مدرسه ای در قم بنا شد، و من فعلا از جریان امر اموال بکلی بی اطلاعم، البته می‎دانم که آقای مهدوی کنی باغ زنبیل آباد (سالاریه) را با وسعتی که داشت به قیمت خیلی نازل فروخته اند در صورتی که بجا بود اقلا از من استفسار می‎شد. جای تعجب است که اخیرا در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی (جلد 1، صفحه 285) ذکر شده که من خمس آن اموال را برداشته ام ! در صورتی که این مطلبی است خلاف واقع، زیرا اموال عبارت بود از باغات و املاک و سه میلیون پوند در بانک لندن، و توجه نشده که من خمس اموال را از پولهای لندن برداشتم یا از باغات زنبیل آباد و سالاریه و املاک موجود؟!!

(پیوست شماره 82)

پیشنهاد تاسیس دانشکده قدس

من عنایت داشتم که دانشکده قدس هم به عنوان یک بخش از همین دانشگاه تاسیس شود و برای مسئولیت این بخش آقای دکتر فضل الله صلواتی را که فردی تحصیل کرده و از نیروهای مبارز سابقه دار در انقلاب بود پیشنهاد کردم؛ چون آقای یاسرعرفات چندین مرتبه برای من پیغام داده بود که ما جوانهای فلسطینی را برای تحصیل به کشورهای مختلف می‎فرستیم، بعضی از آنها به کشور رومانی و جاهای دیگر که کشورهای کمونیستی است می‎روند و از آنجا کمونیست برمی گردند، شما در ایران امکاناتی فراهم کنید که جوانهای فلسطینی به ایران بیایند و در ایران درس بخوانند و با تربیت اسلامی تربیت شوند، روی این اصل من اصرار داشتم که یک دانشکده به این منظور اختصاص داده شود ولی این موضوع عملی نشد.

ناوبری کتاب