صفحه ۵۰

تاریخ صحیح انقلاب اهتمام فراوان دارم پیشنهاد آنان را پذیرفته و طی دهها جلسه گفتگو آنچه را که علیرغم گذشت زمان در خاطر داشتم ارائه نمودم. کتاب حاضر تنظیم شده این جلسات است که در زمان حصر به دفعات مورد باز بینی و اضافات لازم از ناحیه اینجانب قرار گرفته و خدمت مردم شریف و هوشیار که صاحبان اصلی انقلاب و تاریخ آن هستند تقدیم می‎گردد.

قابل ذکر است در مواردی که بیان خاطره ای موجب تنقیص افراد می‎گردید حتی الامکان از ذکر نام خودداری شده است و در مواردی که به ناچار نامی از اشخاص به میان آمده صرفا جهت حفظ امانت و قداست تاریخ بوده است نه خدای ناکرده تنقیص افراد.

ضمن تقدیر و تشکر از همه فضلا و دوستان متصدی این کار مهم تاریخی، سلامت و توفیق آنان و همه خدمتگزاران به انقلاب و فرهنگ مترقی اسلام عزیز را از خداوند متعال خواستارم.

والسلام علی جمیع اخواننا المسلمین و رحمه الله و برکاته
‏29 محرم الحرام 1421 - ‏1379/2/15 ‏
قم المقدسه - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب