صفحه ۴۹۵

پیوست شماره 76:

ارجاع حکم مفسد فی الارض به نظر معظم له مورخه ‏66/5/9

حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دام عزه

اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است به نظر آیت الله منتظری جایز است، و این مساله در محاکم قضایی مورد احتیاج است. اگر اجازه می‎فرمایید در مراجع قضایی طبق نظر ایشان عمل شود. ادام الله عمرکم الشریف

عبدالکریم موسوی اردبیلی
بسمه تعالی

مجازید طبق نظر شریف ایشان عمل نمایید.

‏66/5/9 - روح الله الموسوی الخمینی

ناوبری کتاب