صفحه ۴۸۶

که مشکلات برطرف شود و آنها که خلاف کرده اند تنبیه شوند، بالاخره من خودم را از مردم منقطع نکردم. گاهی خلافکاریهای بزرگی از کسانی که به خارج می‎رفتند به من گزارش می‎کردند که در جریان آن قرار می‎گرفتم.

یک روز آیت الله موسوی اردبیلی آمدند در حالی که نامه های زیادی جلوی من بود و من مشغول مطالعه آنها بودم، گفت: "شما همه اینها را می‎خوانید؟!" گفتم: "بله "، گفت: "پس کی مطالعه می‎کنید و درس می‎خوانید؟" گفتم: "مگر شما که راس شورای عالی قضایی هستید نامه های مردم را نمی خوانید؟" گفت: "نه، کی می‎تواند همه این نامه هارا بخواند!" بالاخره من نامه ها را می‎خواندم با اقشار مختلف مردم ملاقات می‎کردم و در نتیجه مشکلات و اشکالات را مطرح می‎کردم.

س: ارتباطهای حضرتعالی در آن دوره با مسئولین کشور چگونه بود؟

ج: آنها زیاد می‎آمدند اینجا، روسای سه قوه می‎آمدند، نخست وزیر می‎آمد، وزرا می‎آمدند، گاهی هیات دولت همه می‎آمدند اینجا ناهار می‎خوردند، صحبت می‎کردند، خیلی چیزها را هم من به آنها پیغام می‎دادم، تلفنی با آنها صحبت می‎کردم.

گاهی اوقات هم به ملاقات امام می‎رفتم، ولی خوب چون اشتغالات داشتم این ملاقاتها زیاد نبود؛آقای دکتر رستمی از اساتید با سابقه دانشگاه و از بستگان آیت الله منتظری. به من می‎گفت: "شما که الان قائم مقام رهبری هستید باید رختخوابتان را همان جا در کنار رختخواب امام بیندازید و همیشه

ناوبری کتاب