صفحه ۴۸۵

راجع به آقای شریعتمداری می‎گوید، شما مواظب باشید حرفی نزنید و چیزی نگویید!". بعد شب مصاحبه آقای قطب زاده از تلویزیون پخش شد و در این راستا بود که به سراغ آقای شریعتمداری رفتند، و من از صحت و سقم قضایا بی اطلاع بوده و هستم. بعدا شنیدم آقای حاج احمد آقا در زندان سراغ آقای قطب زاده رفته و به او گفته است شما مصلحتا این مطالب را بگویید و اقرار کنید و بعد امام شمارا عفو می‎کنند، ولی بالاخره او را اعدام کردند؛ و باز بعدها از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام بکلی جعلی است و واقعیت نداشته است و منظور فقط پرونده سازی برای مرحوم آقای شریعتمداری بوده است، والعلم عندالله.

گسترش توقعات و انتظارات مردم

س: بعد از اعلام رسمی مساله قائم مقامی توسط مجلس خبرگان و تبلیغات وسیعی که به دنبال آن صورت گرفت ارتباطهای مردمی با شما و نیز حجم ملاقاتها و سخنرانیهای شما خیلی گسترده شد، بخصوص در مسائل سیاسی و تضادهای اجتماعی، آیا احساس نمی فرمودید که اینها یک نوع تنشهایی را در داخل نظام ایجاد کند و حساسیتهایی را برانگیزد؟

ج: این گونه نبود که وقتی خبرگان این مساله را اعلام کرد مراجعات زیاد شده باشد بلکه توقعات و انتظارات زیاد شد، از همان ابتدا که انقلاب پیروز شد مراجعات به منزل من خیلی زیاد بود، طبقات مختلف مردم می‎آمدند، من برای آنها صحبت می‎کردم و صحبتهای من هم در مطبوعات منعکس می‎شد، گاهی مثلا در یک روزنامه دوسه قسمت از من مطلب آمده بود، منتها وقتی که خبرگان مساله قائم مقامی را به صورت رسمی مطرح کرد توقعات از من زیادتر شد؛ مرحوم امام هم وقتی انقلاب پیروز شد در همین قم گروهی را مشخص کرده بودند که به کارهای مردم رسیدگی کنند، ولی بعد حاج احمد آقا و دیگران این برنامه را جمع کردند و گفتند هر کس کاری دارد به ادارات و نهادها مراجعه کند؛ اما خانه من به شکلی بود که همه می‎آمدند، افرادی که مشکل داشتند کار می‎خواستند یا ظلم به آنها شده بود،چند نفر را گذاشته بودم که مسئول این کار بودند به حرفهای آنها گوش می‎کردند و به کار آنها رسیدگی می‎کردند و خیلی گرفتاریها هم از این طریق حل می‎شد. من وقتی می‎دیدم توقعات هست، اشکالات هم به گوش من می‎رسید حتی خود مسئولین می‎آمدند اشکالاتی را مطرح می‎کردند، احساس وظیفه و تکلیف می‎کردم و به عنوان عمل به وظیفه تذکرات و راهنماییهایی را که به نظرم می‎رسید می‎گفتم، خیلی از آنها هم منعکس می‎شد، بعضی از آنها را هم طی نامه هایی سری به مرحوم امام می‎نوشتم، هدفم این بود

ناوبری کتاب