صفحه ۴۸۴

می‎خواست این کار را انجام دهد ولی دیر شده بود"، گفتم: "وقتی "ک گ ب " در "سیا" نفوذ می‎کند و یا "سیا" در "ک گ ب " نفوذ می‎کند "که دو سازمان جاسوسی فوق العاده پیچیده و مجرب و کهنه کارند" احتمال بدهید که عوامل خارجی در اطلاعات ما نفوذ پیدا کنند و کارهای خودشان را بکنند و آبروی اسلام و انقلاب را ببرند"؛ البته افراد مخلص و بچه های خوب هم در اطلاعات بوده و هستند، ولی یک عده فقط کار خودشان را می‎کردند و آگاهانه یا ناآگاهانه به انقلاب لطمه می‎زدند.

واقع مطلب این است که اطلاعات چون با اسرار جامعه سر و کار دارد باید در انتخاب کارمندان آن بسیار دقت شود و به دست افراد متدین و عاقل و دلسوز و با تجربه و آگاه به مسائل اسلامی و در عین حال با عاطفه و سر نگه دار سپرده شود؛ در صورتی که پرسنل اطلاعات فعلی بسیار متفاوتند، بعضی واقعا واجد شرایط مذکوره می‎باشند، ولی برخی از رده های پایین افراد جوان و خام و بی اطلاع و تلقین پذیر می‎باشند، به آنان گفته می‎شود " سربازان گمنام امام زمان " و این جمله در آنان ایجاد غرور می‎کند، و بسا در این میان بعضی رده های بالا از خامی آنان سوء استفاده می‎کنند و به آنان دستورات غلطی می‎دهند و آنان هم دستورات را وحی منزل می‎دانند و در نتیجه بسا به اسلام و انقلاب و حیثیت اشخاص محترم و بی گناه ضربه می‎زنند، بدون اینکه با توبیخ و مجازاتی مواجه شوند.

ماجرای کودتا و انتساب آن به آیت الله شریعتمداری

س: جریان آمدن آقای حاج احمد آقا خمینی نزد شما راجع به قضیه آقای شریعتمداری و قطب زاده چیست ؟

ج: وقتی که آقای قطب زاده را بازداشت کردند ما شنیدیم که ایشان سوء قصدی راجع به مرحوم امام داشته و در چاهی نزدیک محل سکونت ایشان موادی کار گذاشته اند که کشف شده و آقای شریعتمداری هم از این موضوع اطلاع داشته اند.

روزی آقای حاج احمد آقا در قم به منزل ما آمد و در حالی که آقای حاج سید هادی نیز حضور داشت به نحو تهدید آمیز گفت: "امشب قطب زاده در تلویزیون مطالبی را

ناوبری کتاب