صفحه ۴۷۳

صحبت کنند؛ من واقعا با تعیین خود مخالف بودم، این سبب شد که توقعات بیشتری متوجه من شود و از آن طرف کاری هم که دست من نبود، برای بعضی آقایان هم ممکن بود این سئوال پیش بیاید که آخر به چه ملاکی ؟ و با چه مجوزی ؟ بالاخره خوب بود مسائل به شکل طبیعی پیش می‎رفت، بعد هم که خبرگان بودند هر چه را که مصلحت می‎دانستند عمل می‎کردند، به نظر من تعیین قائم مقام کار درستی نبود و به ضرر من و ضرر کشور هم تمام شد.

پیوست شماره 67:

مصو به اجلاسیه فوق العاده مجلس خبرگان در آبان ماه 1364 (نقل از مشروح مذاکرات دوره اول مجلس خبرگان)

ماده واحد: حضرت آیت الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصل 107 قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‎باشد و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‎داند.

پیوست شماره 68:

نامه معظم له به مجلس خبرگان رهبری خطاب به آیت الله مشکینی ریاست مجلس خبرگان

تاریخ ‏1364/6/30
بسم الله الرحمن الرحیم

حضور محترم برادر ارجمند آیت الله مشکینی ریاست مجلس خبرگان دامت برکاته

پس از سلام و آرزوی موفقیت برای جنابعالی و اعضاء محترم مجلس خبرگان دامت برکاتهم بحق محمد و آله الطاهرین، به عرض می‎رساند از قرار مسموع در جلسه ای که چند ماه قبل در رابطه با اصل 107 قانون اساسی و تعیین شرایط و

ناوبری کتاب