صفحه ۴۶۴

بعدا مرحوم امام طی حکمی احراز مقام اجتهاد قضاتی را که داوطلب برای شرکت در شورای عالی قضایی بودند در هر دو دوره به اینجانب واگذار کردند که هر دوره پنج سال بود، و من در حد توان برای سر و سامان یافتن امور قضایی تلاش می‎کردم و در فرصتهای مختلف به آنها توصیه هایی داشتم تا بتدریج با شکل گرفتن تشکیلات قضایی کشور کارها به آنها محول گردید، و بعدا به تشکیل دادگاه عالی قضات و هیات عفو زندانیان و کارهای دیگر اقدام شد که در جای خود در مورد هر یک توضیح خواهم داد.

س: در همان زمان که حضرتعالی و آقای مشکینی متصدی نصب قضات بوده اید، دستور العمل جامع و کاملی را در یازده بند خطاب به دادگاههای انقلاب سراسر کشور صادر نمودید که در آن به نکات ارزشمندی اشاره شده بود؛ نویسنده و پیشنهاد دهنده این متن حضرتعالی بودید یا آقای مشکینی ؟

ج: معمولا این قبیل دستورات در بیت اینجانب تنظیم می‎شد و ایشان هم امضا می‎کردند، در آن زمان صددرصد تفاهم وجود داشت.

پیوست شماره 64:

دستور العمل معظم له و آیت الله مشکینی به قضات دادگاههای انقلاب سراسر کشور، مورخه ‏58/12/4

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور محترم دادستانها و قضات دادگاههای انقلاب سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران دامت توفیقاتهم

پس از سلام، از آنجا که انقلاب ایران بر اساس اصول و قوانین حیاتبخش اسلام استوار است لذا هیچ یک از موسسات و ارگانهای انقلاب نمی توانند بدون رعایت ضوابط دقیق اسلامی نقشی ایفا نمایند، بویژه دادسراهای انقلاب که مسئول شناسایی و دستگیری و محاکمه عناصر ضد انقلاب می‎باشند.

ناوبری کتاب