صفحه ۴۶۲

سرمایه های ایران را که بلوکه کردند و صحبتهایی از این قبیل.

بعد یک مدت که گذشت من یک ملاقات با امام داشتم زمانی که انتخابات آمریکا داشت نزدیک می‎شد، مدت زمان ریاست کارتر به پایان می‎رسید و پیش بینی می‎شد که یک نفر از حزب جمهوری خواه آمریکا به سر کار بیاید،من به امام گفتم یکی از عوامل پیروزی انقلاب ما این بود که یک فضای باز سیاسی -با فشارهای دموکراتها بر نظام شاه - در ایران به وجود آمد و کارتر در به وجود آمدن این فضا خیلی نقش داشت. من نمی خواهم بگویم کارتر آدم خوبی است ولی ما همان وقت که در زندان بودیم یکی از زندانیان با خوشحالی می‎گفت جیمی جون ( جیمی کارتر) می‎آید و مشکلات حل می‎شود و ما از زندان آزاد می‎شویم. بالاخره همین ایجاد زمینه باعث شد که نیروها بتوانند فعالیت کنند و حداقل انقلاب به سرعت و با خونریزی کمتر به پیروزی برسد، من به ایشان گفتم بالاخره ما یک روز باید قضیه گروگانها را حل کنیم،اگر در زمان کارتر و با ابتکار خود ما این کار حل بشود خیلی بهتر است. بالاخره دموکراتها در آمریکا بهتر از جمهوری خواه ها هستند، جمهوری خواه ها بیشتر با اسرائیل نزدیکند و سرمایه دارهای یهودی بیشتر درآنها نفوذ دارند.امام گفتند:"از این غیبهایی که شما می‎گویید ما خبر نداریم ". گفتم: "این یک مساله واضحی است ما باید روی مسائل مختلف دنیا حساب کنیم و مطابق منافعمان حرکت کنیم،اگر یک امتیازی به اینها داده بشود بهتر از آن است که تحت فشار مجبور شویم در زمان جمهوری خواه ها این مساله را حل کنیم، ممکن است به خاطر همین مساله دموکراتها شکست بخورند و جمهوری خواه ها سر کار بیایند"؛ که ظاهرا ایشان مساله را به مجلس شورا محول کرده بودند و در مجلس مذاکره با آمریکا تصویب نشده بود.

برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری

س: درباره اولین دوره ریاست جمهوری بفرمایید علت اصلی رویکرد عده ای از شخصیتهای انقلاب از جمله دفتر امام به آقای بنی صدر چه بود، با توجه به اینکه شخصیتهای بزرگی در آن زمان در قید حیات بودند؟

ج: مرحوم امام در آن وقت مخالف بودند روحانیین در کارهای اجرایی وارد شوند،

ناوبری کتاب