صفحه ۴۴۵

بعد در نماز جمعه هم صحبت کردم و گفتم رکن نماز جمعه خطبه است و آقای خامنه ای بهتر از من خطبه می‎خوانند، احمد آقا می‎گفت وقتی امام از تلویزیون این صحبت شما را شنیدند که می‎گویید ایشان بهتر از من خطبه می‎خواند گفتند "این را می‎گویند آدم بی هوا"؛ بالاخره من آقای خامنه ای را معین کردم، یک نماز هم پشت سر ایشان خواندم و بعد آمدم قم.

س: حضرتعالی پس از عزیمت به قم مدتی نیز اقامه نماز جمعه در قم را به عهده داشتید، در این رابطه نیز توضیح بفرمایید.

ج: نماز جمعه را در قم از قدیم مرحوم آیت الله اراکی اقامه می‎کردند، ولی چون در اثر کهولت سن این امر برای ایشان مشکل شده بود به دستور مرحوم امام،من و آیت الله مشکینی علی التناوب نماز جمعه را در قم اقامه می‎کردیم و این امر تا سالها طول کشید، یک هفته من و یک هفته ایشان اقامه می‎کردیم و به نماز یکدیگر نیز حاضر می‎شدیم.

اقدام به سوء قصد توسط گروه فرقان

س: چنانکه در کتاب فقیه عالیقدر هم آمده است گو یا در سال 1358 افرادی به منظور سوء قصد به منزل حضرتعالی وارد شده اند که بحمد الله توطئه آنان کشف و خنثی می‎شود، اگر در خاطر دارید بفرمایید که به طور کلی قضیه چگونه بوده است و این افراد چه کسانی بودند؟

ج: اجمالا بعد از آنکه انقلاب به پیروزی رسید افراد مختلفی برای ملاقات من می‎آمدند، یک روز چند نفر جوان به ملاقات آمدند و در بین صحبتهایشان گفتند ما از گروه فرقان هستیم و از من رهنمود می‎خواستند و خیلی گرم می‎گرفتند، بعد صحبت از مجاهدین خلق شد، من از مجاهدین خلق انتقاد کردم،گفتم ما در زندان که بودیم آنها روش خوبی نداشتند،آنها که مارکسیست شده اند و تغییر ایدئولوژی داده اند به جای خود، اینها هم که مذهبی مانده اند برخوردهای درستی ندارند، من کتابهایشان را خوانده ام اشکال درآنها زیاد هست؛اینها گفتند ما هم با مجاهدین

ناوبری کتاب