صفحه ۴۴۳

بفرمایید که نماز جمعه شروع شود، البته من اسم مرحوم آقای طالقانی را به عنوان یکی از افرادی که می‎توانند در تهران اقامه نماز جمعه کنند خدمت امام آوردم،گو یا امام بعدا پیغام داده بودند که ایشان در تهران نماز جمعه را شروع کنند،البته در همان وقت امام به من گفتند شما راجع به تعیین و نصب ائمه جمعه خودتان این کار را شروع کنید که در ابتدا من برای شهرها امام جمعه تعیین می‎کردم و به برخی از آنان ماهیانه مختصری هم می‎دادم؛ ایشان مسائل خارج از کشور را هم به من محول کردند که اگر قاضی یا امام جمعه و یا روحانی می‎خواهند نسبت به آن اقدام کنم.

پس از رحلت آیت الله طالقانی مرحوم امام مرا به امامت جمعه تهران نصب فرمودند و پس از انتقال من به قم نیز من و آقای مشکینی علی التناوب نماز جمعه قم را اقامه می‎کردیم؛ بعد بنا شد در شهرهای سنی نشین هم نماز جمعه شروع شود. یکی از مسائلی که آن زمان مطرح بود مساله حقوق ائمه جمعه بود و تا مدتی من به بسیاری از ائمه جمعه کمک مختصری می‎کردم، بعد ما سمینار ائمه جمعه تشکیل دادیم در مدرسه فیضیه، و من رئیس هیات رئیسه بودم، کم کم مساله دبیرخانه ائمه جمعه مطرح شد، من می‎گفتم دبیرخانه باید در قم باشد این کار مربوط به روحانیت است و بجاست در قم باشد تا قداست نماز جمعه محفوظ بماند ولی آقای خامنه ای -که در آن وقت رئیس جمهور بود- نظرش این بود که باید این تشکیلات در تهران و در اختیار دولت و حکومت باشد، بعد شورای مرکزی ائمه جمعه تشکیل شد و از ائمه جمعه استانها به قم دعوت شد؛ به یاد دارم در یک جلسه مرحوم حاج آقا عطاء الله اشرفی امام جمعه کرمانشاه را برای شرکت در این جلسه دعوت کرده بودیم، و از همان جلسه بود که وقتی برگشتند ایشان را شهید کردند، خداوند رحمتش کند.

تصدی امامت جمعه تهران

س: نصب حضرتعالی به امامت جمعه تهران پس از در گذشت مرحوم آیت الله طالقانی به چه صورت انجام پذیرفت ؟ آیا مستقیما از سوی حضرت امام (ره) بود و یا با هماهنگی شما صورت گرفت ؟ اگر مطلبی در این زمینه به یاد دارید بفرمایید.

ناوبری کتاب