صفحه ۴۴

در این گفتگو زندگی و خاطرات استاد بزرگوار از ابعاد مختلف و از زوایای گوناگون مورد پرسش واقع شده است، و معظم له با کمال فروتنی که از خصوصیات اخلاقی ایشان است به پرسشهای ما پاسخ گفته اند.

استاد بزرگوار در این گفتگو به عنوان:

"نوجوانی که دوران استبداد رضاخان را درک کرده و خاطرات فراموش ناشدنی و تلخی را از آن دوران سیاه در خاطر دارد."

" طلبه خوش استعدادی که در حوزه های علمیه اصفهان و قم درس خوانده و با اساتید و بزرگان این دو حوزه و روش تدریس آنها آشنایی کامل یافته است."

"شاگرد مبرز آیت الله العظمی بروجردی " که تقریر درسهای ایشان را نوشته و مورد عنایت معظم له بوده است.

"دوست و هم مباحثه شهید بزرگوار آیت الله مطهری " که سالیان درازی با ایشان هم حجره بوده و بیش از همه با ایشان مراوده و آشنایی داشته است.

"مبارز و مجاهدی خستگی ناپذیر" که در کنار استاد بزرگوارش آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره) به مبارزه با رژیم استبدادی شاهنشاهی پرداخته و اطلاعات گسترده ای را از نیروهای مبارز و چگونگی شکل گیری هسته های اولیه انقلاب اسلامی در خاطر دارد.

"نماینده تام الاختیار آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره)"پس از تبعید معظم له به نجف اشرف که نقش محوری مبارزه را در ایران به عهده گرفته و در کنار دیگر نیروهای انقلاب در زمان غربت انقلاب پرچم مبارزه را برافراشته نگاه داشته است.

"زندانی و تبعیدی سالهای ستم " که خاطرات تلخ و شیرین منحصر به فردی از تبعیدها و زندانهای مکرر خود دارد.

"همرزم و همسنگر مفسر قرآن کریم، مجاهد نستوه، مرحوم آیت الله طالقانی " که یکی از شعارهای اصلی مردم بپاخاسته ایران در اوج انقلاب، آزادی این دو بزرگوار از زندان بوده است.

"پدر بزرگوار قهرمان مبارزات بین الملل اسلامی شهید حجه الاسلام محمد منتظری " که خاطرات ویژه ای از آن شهید بزرگوار و دیگر شهیدان راه آزادی همچون شهید بزرگوار آیت الله سعیدی دارد.

ناوبری کتاب