صفحه ۴۳۷

س: در باره نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان و چگونگی انتخاب ایشان از سوی حضرت امام اگر مطلبی به یاد دارید بیان نمایید، و بفرمایید آیا بجز ایشان افراد دیگری نیز برای این پست مطرح بودند یا خیر، و اساسا مرحوم بازرگان انتخاب شخص حضرت امام بود یا کسی به ایشان پیشنهاد کرده بود؟

ج: در آن زمان تقریبا آقای مهندس بازرگان متعین بودند و صحبت از دیگری در بین نبود، چون ایشان به سیاست و تقوا و تعهد معروف بودند و همه به پاکی و دیانت و امانت ایشان ایمان داشتند، و سابقه مبارزاتی ایشان و استقامتشان زبانزد خاص و عام بود.

ملاقات با شخصیتهای خارجی علاقه مند به انقلاب اسلامی

س: در اوایل پیروزی انقلاب شخصیتهای زیادی از علاقه مندان انقلاب اسلامی از خارج کشور -اعم از شخصیتها و نمایندگان سازمانها و تشکلهای انقلابی - خدمت حضرتعالی می‎رسیدند، افرادی نظیر سرگرد جلود، یاسرعرفات و سران انقلاب فلسطین، اسقف کاپوچی و...، لطفا بفرمایید تقاضا و توقعات آنها از انقلاب اسلامی چه بود و تا چه حد مرحوم شهید محمد در ایجاد این ارتباطها نقش داشت ؟

ج: در اوایل انقلاب افراد زیادی به ایران می‎آمدند، اول کسی که به ملاقات امام آمد آقای یاسرعرفات بود که به سرپرستی یک هیات فلسطینی به ایران آمد، من آن وقت تهران بودم، یاسرعرفات به بعضی از شهرهای ایران از جمله خوزستان هم سفر کرد و استقبال عجیبی از او شده بود، گفته بود دیگر فلسطین فتح شد، خیلی خوشحال بود، در بیت امام با من ملاقات مفصلی داشت، در ضمن صحبتهایش مرتب می‎گفت " ابو احمد، ابو احمد" بعد معلوم شد که منظورش مرحوم محمد است، گفت ما در آنجا محمد را "ابو احمد" صدا می‎کردیم. بعد سرگرد جلود نخست وزیر لیبی از طرف قذافی آمد، گو یا مسئولین با او خوب برخورد نکرده بودند. در آن وقت یک حالت غروری برای بعضی از مسئولین پیش آمده بود، فکر می‎کردند که دنیا را گرفته اند، با

ناوبری کتاب