صفحه ۴۳۴

مرحوم آقای بهشتی هم باورش آمده بود که امام ایشان را بدون استعفا می‎پذیرد.

بالاخره من به وسیله تلفن از امام سئوال کردم که آیا بدون استعفاء بختیار را می‎پذیرد یا نه. تلفن مرا ضبط کرده بودند و برای امام گذاشته بودند،امام در جواب گفته بودند: "بیخود گفته اند،من بدون استعفا بختیار را نمی پذیرم و از قول من این قضیه را تکذیب کنید".البته رادیو هم درآن زمان این خبر را که بختیار بناست به پاریس برود اعلام کرده بود، بعد کم کم جو مردم در حمایت از امام و انقلاب قویتر و اوضاع بحرانی تر شد و در اثر فشار مردم فرودگاهها باز شد و پیش از اینکه بختیار به پاریس برود امام به ایران آمدند.

س: تحصن شما در دانشگاه تهران چه مدت طول کشید؟ اگر از آن ایام و وقایع پرالتهاب آن خاطره ای به یاد دارید بفرمایید.

ج: تحصن چندین روز طول کشید و زمینه خوبی بود برای تبلیغات، و مصاحبه های خوبی هم از ناحیه آقایان و از جمله اینجانب با خبرگزاریهای خارجی انجام شد.

ورود امام خمینی (ره) به ایران

س: راجع به ورود امام خمینی به ایران و استقرار ایشان در مدرسه رفاه هم اگر خاطراتی در ذهن دارید بفرمایید.

ج: در ابتدا سایر رفقا مدرسه رفاه را برای ملاقاتهای امام مشخص کرده بودند ولی من گفتم اینجا مناسب نیست چون جای کوچکی بود و از همان در که جمعیت می‎آمدند از همان در هم باید بیرون می‎رفتند، من گفتم جمعیت زیاد می‎آیند و این جمعیت زیاد در این جای کوچک مناسب نیست، بالاخره هر چه می‎گفتیم اینجا مناسب نیست مرحوم آقای دکتر بهشتی می‎گفت نه همین جا خوب است، بعد من با آقای معینی نجف آبادی رفتیم در همان نزدیکی یک جای دیگری پیدا کردیم و آنجا را آماده کردیم،وقتی آقای خمینی را آوردند بنا بود ایشان را ببرند در مدرسه رفاه ولی ما ایشان را بردیم در آن محل که در خروجی و ورودی داشت، جمعیت از یک در می‎آمدند

ناوبری کتاب