صفحه ۴۳۲

پیوست شماره 52:

تلگرام مرحوم آیت الله حاج شیخ جواد تهرانی به حضرات آیات آقایان منتظری و صدوقی و سایر علما در حمایت از تحصن آنان در مسجد دانشگاه تهران، مورخه ‏1357/11/6

بسمه تعالی

حضرت آیت الله منتظری و آیت الله صدوقی و سایر علمای اعلام و برادران متحصن

تحصن آقایان گرامی در مسجد دانشگاه تهران به منظور اعتراض به مشکلاتی که حکومت غیر قانونی بختیار، در راه بازگشت حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی (دامت برکاته) ایجاد نموده،اقدام آگاهانه ای است که مورد حمایت همه طبقات ملت است.

ما ضمن محکوم کردن کشتار وحشیانه اخیر تهران و بقیه نقاط کشور به وسیله دژخیمان این نظام غیر قانونی، پشتیبانی خود را از هدفهای مقدس آن تحصن، که هدف همه ملت ایران است، قو یا اعلام می‎کنیم؛ و چنانچه این حکومت دست نشانده همچنان به روش خائنانه خود ادامه دهد بدون شک تصمیمات لازمه اتخاذ خواهد گردید.

جواد تهرانی، از طرف جامعه روحانیت مشهد

استعفای رئیس شورای سلطنت و گفتگو درباره استعفای بختیار

بعد صحبت شد که مسائل دارد حل می‎شود و آقای سید جلال الدین تهرانی که جزو شورای سلطنت و رئیس آن بود رفته است پاریس با امام صحبت کند و امام گفته اند تا استعفا ندهد من او را قبول نمی کنم و او از سمت خود استعفا داده و با امام ملاقات کرده است، بختیار هم بناست به ملاقات امام برود، به همین مناسبت من رفتم در جلسه ای که در مدرسه رفاه تشکیل شده بود و بعضی از علما هم حضور داشتند مساله را بررسی کنیم، در آنجا صحبت شد که بناست بختیار در پاریس به ملاقات امام

ناوبری کتاب