صفحه ۴۱۷

بود، یکی اینکه به آقای خمینی بگویید شما فرموده اید شرکت نفت اعتصاب کنند، آنها هم اعتصاب کردند ولی نفت هم مصرف داخلی دارد و هم مصرف خارجی، پس فردا زمستان اگر نفت نباشد در روستاها مردم خودمان از سرما می‎میرند، آن وقت مردم به شما و روحانیت بدبین می‎شوند، مصلحت این است که شما تولید نفت را خودتان زیر نظر بگیرید و به اندازه مصرف داخلی تولید کنید که مردم از همین اول به شما و روحانیت و انقلاب بدبین نشوند؛ دوم اینکه ما در این مدت تجربه خیلی داشته ایم، مواظب باشید کمونیستها در کار شما رخنه نکنند، شما به خاطر دین و مذهب دارید فعالیت می‎کنید همان نیروهای مذهبی را داشته باشید کافی است، قیام شما یک قیام مقدس است ما هم به آن احترام می‎گذاریم ولی این کمونیستها از پشت خنجر می‎زنند مواظب آنها باشید؛ پیشنهاد دیگری که داشت این بود که می‎گفت: شما آخوندها چرا پول را صرف اشخاص می‎کنید، با این پولهایی که از وجوهات به دست شما می‎رسد موسسات مذهبی، دینی و اقتصادی درست کنید، با این کار هم اصل سرمایه محفوظ می‎ماند و هم با درآمد آن می‎توانید حوزه ها را اداره کنید. این خلاصه کلام مقدم بود در آن جلسه، البته خیلی با احترام و مودب حرف می‎زد و خیلی دوستانه این حرفها را بیان کرد.

هنگامی که در پاریس خدمت امام رسیدم آیت الله منتظری در تاریخ بیست و هفتم آذرماه 1357 برای دیدار امام (ره) به پاریس رفتند. صحبتهای مقدم را برای ایشان نقل کردم ایشان خیلی تعجب کردند، گفتند: "عجب ! مقدم این حرفها را گفت !" بعد در همان جا به آقای مهندس بازرگان و آقای هاشمی پیغام دادند که به کار شرکت نفت نظارت بکنند و به اندازه مصرف داخلی تولید کنند.امام خمینی (ره) در تاریخ هشتم دی ماه 1357 آقای مهندس بازرگان را طی حکمی برای نظارت بر تولید و صدور نفت مامور کردند.

س: به نظر شما انگیزه مقدم که در آن زمان ریاست ساواک را به عهده داشت از این ملاقات چه بود؟

ج: البته خوب این روشن است که انقلاب داشت به پیروزی می‎رسید، از طرف دیگر تیپهای اینها فرق می‎کرد، مثلا نصیری یک خصوصیاتی داشت مقدم یک جور

ناوبری کتاب