صفحه ۴۱۲

پیوست شماره 33:

متن پاسخ فقیه عالیقدر به پیام حضرت امام خمینی ‏57/8/21

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مقدس زعیم عالیقدر اسلام، حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی دامت برکاته

"سلام علیکم بما صبرتم "

پس از سلام، پیام روشنگر حضرتعالی بیش از هر چیز بیانگر عنایت خاص شما به نهضت مقدس اسلامی ایران است. نهضتی که شانزده سال قبل در یک مقطع حساسی از تاریخ مبارزات ملت مسلمان ایران که همه سرمایه ها و میراثهای مادی و معنوی جامعه ما با سلطه شوم استبداد و استعمار به نابودی تهدید می‎شد، به رهبری مراجع محترم و علمای اعلام خاصه آن زعیم بزرگ آغاز گردید و با وحدت کلمه و همبستگی کامل و حمایت بی دریغ و فداکاریهای همه جانبه ملت مسلمان ایران ادامه یافت و بحمد الله اینک در پرتو رهبریهای صحیح و قاطعانه حضرتعالی به اوجی شکوهمند رسیده است.

نهضت مقدسی که رژیم شیطانی حاکم، با همدستی ابرقدرتهای راست و چپ، از هرگونه دسیسه و توطئه ای علیه آن دریغ نکرد. ولی خوشبختانه دست قدرت الهی که فوق همه دستهاست، آن را از انواع سستی ها و انحرافها حفظ نمود.

نهضت بی نظیری که در مدتی کوتاه، همه ابعاد زندگی امت و ملت ما را تحت تاثیر قرار داده، و آثار حیات طیبه اسلامی و انقلاب بنیادی توحیدی را در تمام سطوح اجتماع، از منبر و مسجد و حوزه های علمیه تا دبستان و دبیرستان و دانشگاه، از کوچه و بازار و خیابان تا کارخانجات صنعتی و مجتمعات تولیدی، از بخشهای خصوصی تا عمومی و ملی، از دور افتاده ترین روستاها تا بزرگترین شهرها نمایان ساخت.

جنبش عظیمی که با قدرتی اعجاز آمیز،نومیدیها را به امید،تزلزلها را به قاطعیت، جبنها را به شجاعت، نفاقها را به وحدت، بدبینی ها را به تفاهم، و بالاخره بی تفاوتیها را به احساس مسئولیت بدل نمود؛ و پیروزی آن،مبشر نجات سایر ملتهای مسلمان و گسترش انقلاب حیاتبخش اسلام در سطح جهانی خواهد بود.

ناوبری کتاب