صفحه ۳۸۵

زندگی مشترک با کمونیستها و مشکل نجس و پاکی

س: از مشکلات داخلی زندان برایمان بگویید.

ج: یکی از مشکلاتی که ما در زندان داشتیم مشکل نجس و پاکی بود، چون این اواخر در بندی که زندگی می‎کردیم تعدادی کمونیست هم بودند، بعضی از اعضای مجاهدین مثل " عباس مدرسی فر" که اول جزو حزب ملل یا موتلفه بود و بعدا جذب مجاهدین شده بود و جزو گروه ما بود مساله نجس و پاکی و نجاست آنها را قبول نداشتند. بالاخره برای ما در آن محیط بسیار مشکل بود چون آنها همه چیز را قاطی می‎کردند و طبعا ملتزم به موازین اسلامی نبودند؛ یک بار در زندان آب قطع شده بود در یک بشکه آب ریخته بودند، اینها آفتابه را می‎زدند در این بشکه حتی با یک ظرف بر نمی داشتند، و این امر مشکلاتی را برای ما ایجاد می‎کرد.

از جمله افرادی که در آن بند مدتی با ما بودند آقای عزت شاهی بود، مدتی هم آقای حاج سید رحیم خانیان و آقای حاج محسن رفیق دوست آنجا بودند؛ چون چراغ نداشتیم شیرها را گرم کنیم آقای رفیق دوست شیرها را می‎گذاشت زیر شیر آب گرم بعد که مقداری شیرها گرم می‎شد به آنها مایه ماست می‎زد و به این شکل ماست درست می‎کرد. آقای رفیق دوست را همراه با آقای نفری و آقای خانیان در ارتباط با مرحوم شهید شیخ عباس تهرانی ( اندرزگو) به آنجا آورده بودند.

موضع مرحوم محمد منتظری درباره مجاهدین

س: آیا این آقای نفری همان کسی نیست که مدتی در لبنان اقامت داشت ؟

ج: بله ایشان داماد آقای دکتر محمد صادقی است و مدتی در لبنان بود، عربی هم خوب می‎دانست، یک دستش هم آسیب دیده بود، گو یا مواد منفجره در دستش منفجر شده بود، ایشان با محمد خیلی مربوط بود؛ ایشان اول در بند دو بود بعد از آنجا آوردندش بند یک، یک روز من داشتم مطالعه می‎کردم دیدم یک نفر آمد پیش من و گفت: "آیت الله منتظری کجاست ؟" گفتم: "با ایشان چکار داری ؟" و بالاخره بعد از

ناوبری کتاب