صفحه ۳۶۲

زندان مرا بردند در بند سه زندان قصر،آقایان انواری و عسکراولادی و حاج هاشم امانی و محمدجواد حجتی کرمانی و سید کاظم بجنوردی و جمعی دیگر در بند سه بودند و می‎خواستند من نزد آنها بمانم، ولی مرحوم تولیت -تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)- و محمد ما و جمعی از آقایان نهضت آزادی و جمعی از افسران کمونیست در بند چهار بودند و علاقه داشتند که من بروم پیش آنها، و بالاخره بعد از فعالیتها و موافقت سرهنگ کورنگی رئیس زندان که نسبتا مرد ملایمی بود مرا به بند چهار زندان قصر بردند.

آشنایی با مرحوم تولیت

س: مرحوم تولیت برای چه زندانی شده بود؟

ج: آقای تولیت متولی آستانه حضرت معصومه (س) و از شخصیتهای معروف قم بود ولی روحانی نبود، ایشان قبلا با شاه خیلی رفیق بود، حتی شاه به منزل او رفت و آمد داشت، ولی در جریان رفراندوم آقای مصدق از مرحوم مصدق حمایت کرده بود و از آنجا بین او و شاه شکر آب شده بود؛ بعد از جریان نهضت روحانیت تولیت خیلی خوب می‎آمد، بعد از تبعید آیت الله خمینی طلبه ها می‎رفتند در مسجد بالاسر برای بازگشت ایشان دعای توسل می‎خواندند و تولیت کاری به کار آنها نداشت و به خدام سفارش کرده بود مزاحم طلاب نشوند، دستگاه خیلی اصرار داشت که ایشان مانع برگزاری این جلسات بشود ولی ایشان می‎گفت: "اینجا آستانه حضرت معصومه (س) است و من نمی توانم این کار را بکنم ". در ایام زیارتی این مراسم مرتب در مسجد بالاسر اجرا می‎شد و دستگاه از این قضیه خیلی ناراحت بود، چون زوار از شهرهای مختلف می‎آمدند و این منظره را می‎دیدند؛ بالاخره خیلی به تولیت فشار آورده بودند که اینها را بیرون کن ولی قبول نکرده بود، به همین جهت برایش پرونده درست کرده و بازداشت و محکومش کرده بودند؛ بعد بنا شده بود تولیت آستانه را هم از او بگیرند با اینکه خانواده اینها تولیت حضرت معصومه (س) را از زمان شاه عباس در دست داشتند. شاه آقای مشکوه را که یکی از استادان دانشگاه تهران بود به عنوان تولیت فرستاده

ناوبری کتاب