صفحه ۳۳۵

ماشین کرده بود می‎برد پیش مقدم، در بین راه گفت: "شما ما را غیر مسلمان و مهدورالدم می‎دانید"، گفتم: "غیر مسلمان نه ولی مهدورالدم می‎دانم، چون پیامبر (ص) فرمود: "الدار حرم فمن دخل علیک حرمک فاقتله " و شما به ناحق در نصف شب به منزل من وارد شدید پس مهدورالدم می‎باشید".

از جمله کسانی که در ایام عید آن سال -سال 1345- از قم بازداشت کردند و به قزل قلعه آوردند علاوه بر من و مرحوم محمد، آقای ربانی شیرازی، آقای آذری قمی، آقای قدوسی، آقای حیدری نهاوندی، آقای غلامرضا گل سرخی کاشانی، آقای علی حجتی کرمانی و آقای سید قاسم دامغانی بودند، منتها بعضی زودتر آزاد شدند؛ همچنین آقای حاج میرزا حسین نوری همدانی را نیز در آن ایام بازداشت و به قزل قلعه آوردند ولی زود آزادش کردند.

س: عکس العمل حضرتعالی در برابر شکنجه های آنان چه بود؟ یا زمانی که شهید محمد را در برابر شما شکنجه می‎کردند شما و مرحوم محمد چه واکنشی از خود نشان می‎دادید؟

ج: تحمل می‎کردیم و به یاری خدا هیچ ضعف نشان نمی دادیم.

بازجویی مجدد و مواجهه با آیت الله آذری قمی

پس از آنکه مدتی از بازداشت من گذشت و بازجوییها تقریبا تمام شده بود باز یک روز مجددا مرا برای بازجویی خواستند و آن وقتی بود که آقای آذری قمی را گرفته بودند و اساسنامه جلسه یازده نفری را که به عنوان اصلاح برنامه های درسی حوزه بود به دست آورده بودند، من در بازجوییهای قبلی اهداف سیاسی آن جلسه را لو نداده بودم، و گفته بودم در آن جلسه یازده نفری هدف ما اصلاح برنامه های درسی حوزه بود. همین حرفهایی که الان می‎گویند حوزه ها اصلاح باید گردد، اما در پوشش آن مسائل سیاسی را هم در نظر داشتیم؛ ما می‎گفتیم اگر در سطح کشور فرهنگ اسلام بخواهد پیاده شود الزاما حوزه ها باید خود را اصلاح کنند و کتابهای درسی باید مطابق با

ناوبری کتاب