صفحه ۲۹۱

رابطه فعال باشند، یک جنبه تخدیری داشت برای اینکه جوانهایی که احساسات مذهبی دارند یک خوراکی داشته باشند بیایند با بهاییها مبارزه کنند و از فکر مبارزه با شاه و دستگاه منصرف شوند. من یادم هست یک بار با خود مقدم در تهران صحبت می‎کردم می‎گفت: "ما این بهاییها را زیاد گرفتیم کتابهایشان را جمع کردیم "، گفتم: "این چه مبارزه -ای است ؟ سپهبد اسدالله صنیعی وزیر جنگ که همیشه دنبال شاه است و به او خط می‎دهد بهایی است، سپهبد ایادی پزشک مخصوص شاه بهایی است، بسیاری از پستهای مهم مملکت دست بهاییها ست، حالا شما می‎گویی ما با بهاییها مبارزه می‎کنیم، خوب کتابهایشان را جمع کرده اید باز دو باره چاپ می‎کنند اگر راست می‎گویید پستهای حساس مملکت را از دست بهاییها بیرون بیاورید".

تشکیل کلاس عربی برای بانوان

یکی از کارهایی که من در نجف آباد انجام دادم و قبلا سابقه نداشت تشکیل کلاس عربی و ادبیات عرب برای زنان و دختران بود که نسبت به آن استقبال عجیبی شد، هر چند با انتقاد برخی از آقایان مواجه شدم. پس از مراجعت به قم نیز در منزل آقای اسلامی که دختران در آنجا کلاس عقائد و اخلاق داشتند کلاس عربی و ادبیات عرب برای آنان تشکیل دادم و همین امر زمینه شد که در قم کلاسهای عربی برای بانوان تاسیس شد و توسعه یافت و بتدریج به سایر شهرستانها نیز سرایت نمود که ثمرات زیادی بر آن مترتب است، زیرا عربی کلید فهم قرآن و سنت است و تربیت و ساخته شدن دختران در آینده اسلامیت خانواده ها و احاطه آنان به مبانی اسلامی را تضمین می‎کند.

خواندن نماز استسقاء و بارش باران

س: گو یا حضرتعالی یک نماز استسقاء هم در نجف آباد خوانده اید و به دنبال آن باران آمده، جریان آن چگونه بوده است ؟

ناوبری کتاب