صفحه ۲۲۲

بیاورند معالجه شود، من با این کار تا اندازه ای مردم را از ناراحتی بیرون می‎آورم، من اگر بخواهم اینها را از بیمارستان بیرون کنم مردم من را تکه تکه می‎کنند. بالاخره با اصرار به او گفته بودند تو برگرد برو سر کارت ما برای تو تقدیرنامه هم می‎فرستیم، خلاصه مرحوم دکتر واعظی در این جریان خیلی شجاعت به خرج داد و در مقابل فشار سازمان امنیت ایستاد.

س: آقای دکتر واعظی همان کسی است که بعد از انقلاب مدتی استاندار اصفهان شد؟

ج: بله ایشان بعد از انقلاب استاندار اصفهان شد. رابطه ما با ایشان خیلی صمیمی بود، آقای خمینی هم به ایشان علاقه داشت و تقریبا محرم اسرار ایشان هم بود، قبل از پیروزی انقلاب مرحوم محمد ما هر وقت می‎رفت تهران پاتوق او منزل دکتر واعظی بود، ما هر وقت می‎رفتیم تهران می‎رفتیم منزل دکتر واعظی، منزل ایشان شده بود مرکز سیاست و انقلاب، خانم ایشان هم -خدا خیرش بدهد- اگر اعلامیه داشتیم اعلامیه ها را می‎گرفت و در خانه ها می‎انداخت و در جریان انقلاب فعال بود. یک وقت مرحوم محمد یک بقچه اعلامیه به پشت انداخته بود و ساعت یک و نیم بعد از نصف شب رفته بود خانه دکتر واعظی، دکتر واعظی گفته بود من چیزیم نیست اما این چه وضع آمدن است ! من نمی گویم نیا اما یک جوری بیا که موجب سوء ظن پلیس نشود!

تبلیغات علیه روحانیت و به سربازی بردن طلاب

س: از آمدن شاه به قم و تحریم بیرون آمدن طلاب از خانه و حضور در صحنه استقبال توسط مراجع، و نیز از جریان سربازی بردن طلاب به دستور شاه پس از قضیه مدرسه فیضیه، اگر حضرتعالی خاطراتی دارید یا فعالیت خاصی داشته اید بفرمایید.

ج: در جریان مبارزات علیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی کار روحانیت رونق پیدا

ناوبری کتاب