صفحه ۲۱۴

حاج آقا مهدی حائری تهرانی (تردید از من است) که مجموعا یازده نفر می‎شدیم، آقای مصباح یزدی منشی جلسه بود. آقای محمد خامنه ای با افرادی همفکری کرده و یک اساسنامه خیلی مفصل با سیستم تشکیلاتی چهل پنجاه صفحه نوشته بود و به عنوان پیش نویس برای طرح در جلسه آورده بود که بعد از لورفتن قضایا و افتادن این اساسنامه به دست ساواک برای ما خیلی دردسر درست کرد. در این اساسنامه کمیته های مختلف، کمیته شهرستانها، کمیته های امور درسی و کتابهای حوزه، کمیته اطلاعات و ضد اطلاعات و از این قبیل موارد آمده بود و با خط خیلی زیبا و خط کشی شده هم نوشته شده بود،چند نسخه از آن را تکثیر کردند و در اختیارافراد گذاشتند،اتفاقا بعدا که از طرف ساواک آمدند منزل مارا گشتند یکی از آنها هم در خانه ما بود ولی پیدا نکرده بودند، بعد از مدتی یک نسخه از آن را در مغازه کتابفروشی آقای آذری ( دارالعلم) پیدا کرده بودند و به خاطر این قضیه ما را بازجویی کردند و با آقای آذری مواجهه دادند و در دادگاه هم یک نسخه از آن را روی پرونده ما گذاشته بودند.

س: الان متن آن نزد شما موجود است ؟

ج: الان من متن آن را ندارم، جزوه جالبی بود، حدود چهل پنجاه صفحه بود شاید در پرونده های ساواک موجود باشد یا بعضی آقایان داشته باشند. مرحوم آقای قدوسی نقل می‎کرد آن را با سنجاق طلا نزد شاه برده اند و روی آن معرکه گرفته اند.

تاسیس " دارالترویج " از طرف حکومت برای مقابله با روحانیت

س: در همان زمانها در حوزه علمیه قم موسسه ای به نام " دارالترویج " از طرف رژیم شاه تاسیس شده بود، چه کسانی از علما در ارتباط با آن فعال بودند و آیا " دارالتبلیغ " مرحوم آیت الله شریعتمداری هم به این قضیه مربوط می‎شد با توجه به تشابه اسمی بین آنها، و آیا حضرتعالی در خنثی کردن دارالترویج فعالیتی داشتید یا خیر؟

ناوبری کتاب