صفحه ۲۰۰

دوستان و هم مباحثه های آیت الله خمینی

س: آن گونه که شنیده ایم مرحوم امام معاشرینی داشتند که تقریبا محدود بودند، افرادی مانند آیت الله حاج آقا روح الله کمالوند و آیت الله حاج سید احمد زنجانی؛ اگر حضرتعالی افراد دیگری را می‎شناسید و یا خاطره ای از جلسات و محافل و هم مباحثه ایهای ایشان دارید بیان فرمایید.

ج: حاج آقا روح الله کمالوند در خرم آباد بود، بعد که آیت الله بروجردی آمدند قم ایشان هم آمدند و با مرحوم امام دوست شدند و از معاشرین امام محسوب می‎شدند. ولی آنچه یادم هست این است که مرحوم امام با آقای حاج سید احمد زنجانی -پدر آقای حاج آقا موسی زنجانی - و مرحوم آقای داماد یک مباحثه سه نفری داشتند، و حاج میرزا مهدی بروجردی -پدر خانم آیت الله گلپایگانی - هم گاهی در مباحثه آنان شرکت می‎کرد، این مباحثه عصرها در مدرسه فیضیه بود یکی دو ساعت هم طول می‎کشید، مباحثه بیشتر بین مرحوم آقای داماد و مرحوم امام بود،گاهی اوقات صدایشان در همه مدرسه می‎پیچید. از دیگر کسانی که با ایشان رفیق بودند حاج آقا ریحان الله گلپایگانی بود، حاج شیخ حسن فرید گلپایگانی بود که او هم آدم فاضلی بود، حاج داداش -برادر خانم آیت الله مرعشی - بود، آشیخ محمدحسین بروجردی پسر حاج میرزا مهدی بروجردی بود؛ اینها با مرحوم امام رفیق و هم مجلس بودند و گاهی با هم به گردش می‎رفتند.

س: حاج آقا بهاء الدینی چطور؟

ج: ایشان در آن زمان هم مباحثه امام نبودند، ایشان در حوزه تدریس می‎کردند؛ من و شهید مطهری خدمت ایشان یک مقدار از رسائل را خوانده بودیم.

تلاش برای تثبیت مرجعیت و پرداخت شهریه آیت الله خمینی

س: همان گونه که فرمودید حضرت امام از ورود به عرصه مرجعیت و پرداخت شهریه در حوزه پرهیز داشتند و بر همین اساس پس از رحلت آیت الله العظمی

ناوبری کتاب