صفحه ۱۹۷

رفته بودیم پای منبر آقای حاج شیخ محمود حلبی، ایشان روی منبر به مرحوم صدر المتالهین توهین کرد، پس از منبر ما با ایشان درگیر شدیم که این چه تعبیرهایی است که می‎کنید!. من یک بار خدمت آقای خمینی بودم به مناسبت گفتم: ملاصدرا، ایشان ناراحت شدند که چرا می‎گویید ملاصدرا؛ گفتند: آیا شما به آیت الله آخوند خراسانی (صاحب کفایه) می‎گویید ملاکاظم ؟! ما باید اسم بزرگان را با احترام ببریم.

به نظر من مسائل عقلی باید مورد توجه قرار گیرد ولی متاسفانه مورد مخالفت و بی مهری برخی بزرگان واقع گردید و با آن مخالفت کردند به گونه ای که این گونه علوم در حوزه ها غریب ماند؛ از جمله کسانی که با فلسفه میانه خوبی نداشتند مرحوم آیت الله داماد بودند. واقعا بعضی از خطبه های نهج البلاغه را اگر انسان اطلاعی از مسائل فلسفه نداشته باشد نمی تواند درک کند، از برخی آیات قرآن هم مسائل فلسفی استفاده می‎شود؛ اگر در دنیا مسائل جدیدی هم مطرح می‎شود زیربنای آن همان مسائل قدیم است. البته در مسائل کلامی این گونه نیست و مسائل خیلی عوض شده است؛ دیگر مسائل معتزله و اشاعره مطرح نیست، امروز باید مسائل و شبهات کلامی جدید مورد بررسی حوزه ها باشد.

جریان آب کشیدن ظرف حاج آقا مصطفی خمینی

س: در جریان مخالفتهایی که در حوزه با حضرت امام می‎شد، شنیده ایم کسانی گفته بودند استکان حاج آقا مصطفی را آب بکشند؛ اینها چه کسانی بودند و جو ضدیت با فلسفه از طرف چه کسانی دامن زده می‎شد؟

ج: این جریان در ارتباط با درسهای فلسفه امام بود، ایشان در درس حرفهای محی الدین عربی و سایر عرفا را هم نقل می‎کردند، و در مقابل بعضی با فلسفه و این جور مباحث مخالف بودند و حتی گاهی فلاسفه را کافر می‎دانستند؛ من آن آقایی را که گفته بود ظرف حاج آقا مصطفی را آب بکشند می‎شناسم، بعد هم گفته بود: خوب مادرش که فیلسوف نیست و ان شاء الله فرزند تابع اشرف ابوین است !

ناوبری کتاب